Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 2/2018

(VNF) – Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 2/2018 tiếp tục dao động từ 4,3% đến 7% dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp.

Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 2/2018

Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 2/2018.

Ngay từ 1/1/2018, ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp với mức giảm dao động từ 0,4 đến 0,5% tùy thuộc từng kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 2/2018 dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất tiết kiệm tại Vietinbank mới nhất tháng 2/2018 dành cho khách hàng cá nhân trong tiếp tục niêm yết ở mức 4,3% đến 7%, giảm từ 0,4% đến 0,5% so với tháng 11/2017.

Cụ thể, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng hoặc từ 2 tháng đến dưới 3 tháng xuống còn 4,3%, tương đương giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn trong tháng 11/2017.

Tiếp theo, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng, 4 tháng đến dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng tới dưới 6 tháng xuống còn 4,8%, giảm 0,4% so với cùng kỳ tháng 11/2017.

Cũng trong tháng 2 này, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiền trong kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng và từ 8 tháng tới dưới 9 tháng xuống còn 5,3%, giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn tháng 11/2017.

Vietinbank giảm mức lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng khi gửi tiền trong kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng xuống còn 5,5%, tương đương giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn tháng 11/2017.

Còn lại, các kỳ hạn từ 11 tháng đến dưới 12 tháng, từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, từ 13 tháng đến dưới 24 tháng, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng và từ trên 36 tháng được ngân hàng này giữ nguyên.

Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 2/2018 dành cho khách hàng doanh nghiệp

Bên cạnh việc giảm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân, Vietinbank cũng áp dụng giảm lãi suất tiền gửi cho khách hàng doanh nghiệp từ 0,2% đến 0,5% tùy thuộc vào từng kỳ hạn. Như vậy, đây là tháng thứ 2 Vietinbank áp dụng giảm lãi suất dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp trong đầu năm 2018.

Cụ thể, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng tổ chức gửi tiền trong kỳ hạn từ 1 đến dưới 2 tháng, từ 2 đến dưới 3 tháng xuống còn 4,3%, giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn tháng 11 trước đó.

Tiếp theo đó, Vietinbank cũng giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng tổ chức gửi tiền trong kỳ hạn từ 3 đến dưới 4 tháng, từ 4 đến dưới 5 tháng, từ 5 tháng đến dưới 6 tháng xuống còn 4,8%, giảm 0,4% so với cùng kỳ hạn tháng 11.

Đối với các kỳ hạn từ 6 đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng, từ 8 tháng đến dưới 9 tháng, Vietinbank giảm lãi suất xuống còn 5,3%, tương đương giảm 0,2% so với cùng kỳ tháng 11.

Ngoài ra, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng xuống còn 5,5%, tương đương giảm 0,2% so với cùng kỳ tháng 11 trước đó.

Ngân hàng Vietinbank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn còn lại, bao gồm: kỳ hạn từ 11 tháng đến dưới 12 tháng, từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, từ 13 tháng đến dưới 24 tháng, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng và từ trên 36 tháng.

Tin mới lên