Ngân hàng

VietinBank báo lãi trước thuế 9.200 tỷ, giữ ngôi á quân lợi nhuận ngân hàng 2017

(VNF) – VietinBank giữ ngôi á quân lợi nhuận ngân hàng năm 2017 với mức lãi trước thuế 9.206 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1.800 tỷ đồng so với quán quân Vietcombank.

VietinBank báo lãi trước thuế 9.200 tỷ, giữ ngôi á quân lợi nhuận ngân hàng 2017

VietinBank lãi trước thuế 9.206 tỷ đồng trong năm 2017

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), tổng tài sản hợp nhất tính đến hết năm 2017 của VietinBank ước đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,3%, hoàn thành 101% kế hoạch cả năm.

Dư nợ tín dụng đạt 839.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016; trong đó, 59% tổng dư nợ tín dụng là dành cho 5 lĩnh vực ưu tiên.

Tổng quy mô hoạt động đầu tư đạt 243.000 tỷ đồng. Hoạt động của công ty con và chi nhánh nước ngoài tăng trưởng mạnh với tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 560 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2016.

Đáng chú ý, lợi nhận trước thuế của ngân hàng ước đạt 9.206 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch cả năm. Tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt đạt 12% và 1%. Mức chi lương cho nhân viên tăng 10% so với năm 2016.

Năm 2017, VietinBank đã phát hành 4.200 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp. Đây là khối lượng trái phiếu thứ cấp lớn nhất từ trước tới nay. VietinBank cũng là ngân hàng đầu tiên chuyển đổi thành công hệ thống CoreBanking - dự án lớn và được xem là có độ phức tạp nhất trong ngành.

Năm 2018, nhà băng này đặt mục tiêu tăng 15-17% tổng tài sản, huy động vốn tăng 18-20%, dư nợ tín dụng tăng 16-17%, nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Tuy nhiên, lợi nhuận trong năm 2018 đảm bảo đạt và vượt kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao.

Tin mới lên