Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 12/2017 tăng giảm thế nào?

(VNF) – Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 12/2017 có sự điều chỉnh. Theo đó, lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bằng VND dành cho cá nhân, doanh nghiệp từ 1 tháng đến 9 tháng đồng loạt giảm 0,1%; các kỳ hạn còn lại giữ nguyên như tháng 11/2017. Lãi suất tiền gửi bằng Euro vẫn giữ nguyên.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 12/2017 tăng giảm thế nào?

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 12/2017.

Ngân hàng Vietcombank hiện quy định 2 mức lãi suất, bao gồm lãi suất tiết kiệm và lãi suất tiền gửi có kỳ hạn. Tùy thuộc vào kỳ hạn gửi tiền, loại tiền gửi (VND, USD, EUR) của khách hàng tại Vietcombank, mức lãi suất khác nhau.

Lãi suất ngân hàng với VND

Tháng 12/2017, khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm bằng VND tại Vietcombank sẽ nhận mức lãi suất tiết kiệm từ 0,5% đến 6,5%. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 hoặc 14 ngày thì lãi suất tiết kiệm là 0,5%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 1 tháng, 2 tháng lãi suất tiết kiệm là 4,2%.

Nếu khách hàng chọn gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,7%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,2%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, mức lãi suất tiết kiệm đều là 6,5%.

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank tháng 12/2017.

Trong tháng 12/2017, Ngân hàng Vietcombank còn quy định mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 4,2% đến 6,5%.

Cụ thể, khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn từ 1 hoặc 2 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,2%; khách hàng gửi tiền với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,4%; khách hàng gửi tiền với kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, lãi suất tiền gửi đều bằng 6,5%.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại Vietcombank tháng 12/2017.

Song song với mức lãi suất dành cho cá nhân, Vietcombank còn quy định mức lãi dành cho doanh nghiệp. Theo đó, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dành cho doanh nghiệp dao động từ 4,2% đến 6,5%.

Cụ thể, khách hàng doanh nghiệp chọn gửi tiền trong kỳ hạn từ 1 tháng, 2 tháng, mức lãi suất tiền gửi nhận được là 4,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, khách hàng nhận mức lãi suất là 5,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, mức lãi suất tiền gửi là 5,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, mức lãi suất tiền gửi nhận được là 6,5%.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn Vietcombank tháng 12/2017 dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền thanh toán không kỳ hạn sẽ nhận mức lãi suấtlà 0,3%.

Lãi suất với Euro

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 12/2017 dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bằng đồng Euro sẽ dao động từ 0,3% đến 0,85%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng hoặc 2 tháng, mức lãi tiết kiệm là 0,3%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiết kiệm là 0,4%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng hoặc 9 tháng, lãi suất nhận được đều bằng 0,5%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 0,75%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng hoặc 60 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 0,85%.

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank tháng 12/2017 dành cho cá nhân gửi tiết kiệm bằng Euro.

Song song với đó, khách hàng cá nhân khi gửi tiền có kỳ hạn bằng đồng Euro tại Vietcombank sẽ nhận mức lãi suất tiền gửi dao động từ 0,3% đến 0,85%.

Cụ thể, khách hàng cá nhân gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng hoặc 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 0,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiền gửi là 0,4%; khách hàng gửi tiền có kỳ hạn 6 tháng hoặc 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 0,5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 0,75%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng hoặc 60 tháng, lãi suất tiền gửi đều bằng 0,85%.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn Vietcombank tháng 12/2017 dành cho khách hàng cá nhân gửi bằng đồng Euro.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 12/2017 đối với khách hàng doanh nghiệp gửi tiền bằng đồng Euro sẽ nhận lãi suất dao động từ 0,3% đến 0,85%.

Cụ thể, khách hàng doanh nghiệp khi gửi đồng Euro có kỳ hạn 1 tháng hoặc 2 tháng, mức lãi suất tiền gửi bằng 0,3%; khách hàng gửi tiền có kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiền gửi bằng 0,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng hoặc 9 tháng, mức lãi suất tiền gửi bằng 0,5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất tiền gửi bằng 0,75%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, mức lãi suất tiền gửi là 0,85%.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn Vietcombank tháng 12/2017 dành cho doanh nghiệp (Euro).

Tại Vietcombank, khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp khi gửi tiền USD, mức lãi suất sẽ là 0%.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất, thấp nhất tháng 11/2017? 

Gói dịch vụ dành cho khách hàng tại Vietcombank

Ngân hàng Vietcombank tháng 12/2017 có các gói dịch vụ dành riêng cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, bao gồm sản phẩm "Tích lũy và đầu tư", gói tiết kiệm AUD ưu đãi, gói dịch vụ tích lũy cho con, gói tiền gửi cán bộ công nhân viên, gửi tiền trực tuyến, tích lũy kiều hối, tiết kiệm tự động, tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm thưởng.

Đối với khách hàng cá nhân, Vietcombank áp dụng gói dịch vụ "Tích lũy và đầu tư". Với gói dịch vụ này, khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 gói dịch vụ, trong đó gói số 1 gồm 1 hợp đồng bảo hiểm có trị giá tiền gửi tối thiểu là 200 triệu VND, gói 2 gồm 1 quỹ mở với số tiền đầu tư là 200 triệu VND, 2 quỹ mở thì số tiền gửi của khách hàng lên tới 400 triệu VND, gói số 3 gồm 1 hợp đồng bảo hiểm với 1 quỹ mở, số tiền gửi tối thiểu là 400 triệu VND, khách hàng chọn 1 hợp đồng bảo hiểm và 2 quỹ mở thì số tiền gửi tối thiểu lên tới 600 triệu VND.

Song song với gói dịch vụ "Tiết kiệm và đầu tư", Vietcombank còn có gói dịch vụ tích lũy cho con.

Đối với gói dịch vụ tích lũy cho con, khách hàng nộp mức tiền gốc định kỳ tối thiểu là 3 triệu VND. Kỳ hạn gốc của gói dịch vụ này là 12 tháng, hình thức trả lãi vào cuối kỳ.

Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn gửi tiền khách nhau, trong đó khách hàng nộp tiền vào thời điểm mở tài khoản tích lũy cho con, lãi suất nhận được là 6,5%/năm; khách hàng nộp định kỳ lần 1 (3 tháng từ thời điểm mở tài khoản), lãi suất là 5,5%; khách hàng nộp định kỳ lần 2 (6 tháng từ khi mở tài khoản), lãi suất là 5,3%; khách hàng nộp định kỳ lần 3, lãi suất nhận được là 4,8%, lãi suất rút tiền trước hạn là 0,1%.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng MB mới nhất tháng 11/2017

Tin mới lên