Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 5/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) - Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 5/2018 đối với VND đang dao động quanh mức 4,5% đến 7%, tùy từng kỳ hạn. Ngoài ra, khách hàng gửi bằng đồng Euro tại VietinBank sẽ nhận mức lãi suất cao nhất lên tới 0,20%.

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 5/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 5/2018 đối với đồng VNĐ đang ở mức 4,5% đến 7%

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 5/2018 với khách hàng cá nhân

Cụ thể, theo biểu lãi suất huy động mà VietinBank công bố trong tháng 5/2018, gói tiền gửi đối với kỳ hạn trên 36 tháng sẽ hưởng lãi suất mức cao nhất là 7%/năm.

Khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng cá nhân sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn khách hàng doanh nghiệp từ 0,2-0,5 điểm % cho các kỳ hạn từ 3 đến 36 tháng.

Khi gửi tiết kiệm 6 tháng tại VietinBank, khách hàng cá nhân hưởng lãi suất 4,8%/năm trong khi đó khách hàng doanh nghiệp hưởng lãi suất 4,6%/năm. Đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, lãi suất mà khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp được hưởng lần lượt là 6%/năm và 5,5%/năm.

Tuy nhiên, khách hàng doanh nghiệp lại hưởng lãi suất cao hơn tại 0,2%/năm khi gửi tiền không kỳ hạn, trong khi cá nhân là 0,1%. Lý do là bởi các doanh nghiệp thường duy trì số dư nhất định trong tài khoản thanh toán để thực hiện chi trả lương, thanh toán cho đối tác và các hoạt động kinh doanh khác.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,1%; trong kỳ hạn 3 tháng hoặc 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,8%.

Trong tháng 5/2018, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%.

Đối với  khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6%.

Nếu khách hàng gửi tiền dài hạn sẽ được hưởng lãi suất từ 6,8% đến 7%. Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn từ 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%; kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng thì lãi suất bằng  6,9%.

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 5/2018 đối với  khách hàng cá nhân gửi tiền trong kỳ hạn trên 36 tháng là 7%.

Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 5/2018 đối với khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng VietinBank quy định lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 5/2018 dao động từ 4,1% đến 7%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong ngắn hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng và 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,6%.

Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền trong trung hạn sẽ được hưởng lãi suất dao động từ 5,1% đến 5,5%. 

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,1%; đối với kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng lãi suất tiền gửi bằng 5,3%.  Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 11 tháng, 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,5%.

Lãi suất ngân hàng VietinBank đối với các gói tiền gửi dài hạn từ 13 tháng trở lên nằm trong khoảng 6,5% đến 7%.

Khi khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,5%;  kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng lãi suất tiền gửi bằng 6,7%.

Đặc biệt, khách hàng doanh nghiệp gửi tiền trong kỳ hạn trên 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất 7%.

>>> Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 4/2018

Tin mới lên