Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 4/2018

(VNF) – Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 4/2018 tiếp tục được áp dụng ở mức 4,3% đến 7% đối với cả lãi suất tiền gửi và lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân.

Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 4/2018

Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 4/2018.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietinbank tháng 4/2018

Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 4/2018 dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại ngân hàng này dao động từ 4,3% đến 7%.

Cụ thể, khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng hoặc từ 2 tháng đến dưới 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,3%; khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng, 4 tháng đến dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng tới dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,8%.

Khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng và từ 8 tháng tới dưới 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 10 tháng đến dưới 11 tháng, từ 11 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%.

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 13 tháng đến dưới 24 tháng, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%; khách hàng gửi tiết kiệm từ trên 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietinbank tháng 4/2018

Trong tháng 4 này, Vietinbank áp dụng mức lãi suất tiền gửi cao nhất lên tới 7%, thấp nhất 4,3%.

Cụ thể, khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng hoặc từ 2 tháng đến dưới 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,3%; khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng, 4 tháng đến dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng tới dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,8%.

Khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng và từ 8 tháng tới dưới 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 10 tháng đến dưới 11 tháng, từ 11 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%.

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 13 tháng đến dưới 24 tháng, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%; khách hàng gửi tiết kiệm từ trên 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%.

Tin mới lên