Ngân hàng

Dùng thẻ tín dụng: Cách tính lãi suất và phí phạt khi chậm thanh toán

(VNF) – Hiện nay, không ít khách hàng mở thẻ tín dụng nhằm mục đích thanh toán hàng hóa dịch vụ nhưng không hiểu rõ về cách tính lãi, phí phạt khi dùng loại thẻ này.

Dùng thẻ tín dụng: Cách tính lãi suất và phí phạt khi chậm thanh toán

Cách tính lãi, phí phạt khi dùng thẻ tín dụng

Thời gian ân hạn và cách tính lãi khi dùng thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng, thực chất là một hình thức kinh doanh của ngân hàng với lợi nhuận chính là lãi suất và những khoản phí trong quá trình giao dịch.

Hiện tại, các ngân hàng sẽ có thời gian miễn lãi suất thẻ tín dụng tối đa lên tới 45 ngày. Mặc dù là ngày miễn lãi suất tối đa nhưng không phải áp dụng cho tất cả các giao dịch từ thẻ. Vì thế, khách hàng cần hiểu cách tính ngày lãi suất thẻ tín dụng để tránh bị phạt.

Để có thể tính được lãi suất thẻ tín dụng, ngân hàng sẽ dựa vào các yếu tố, bao gồm thời gian sao kê hàng tháng (ngày ngân hàng chốt các phát sinh bằng thẻ tín dụng và gửi lại cho khách hàng), chu kỳ thanh toán, thời gian ân hạn.

Chẳng hạn, nếu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng có ngày sao kê vào 15 hàng tháng. Ngày 16/3/2018 khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ. Giao dịch này sẽ lên sao kê vào 15/4/2018.

Tính riêng chu kỳ sao kê này, khách hàng đã có 30 ngày không phải thanh thoán và không chịu lãi. Sau khi chốt sao kê, khách hàng còn 15 ngày để trả nợ. Đến cuối ngày thứ 15, khách hàng thanh toán cho ngân hàng toàn bộ số tiền theo thông báo trên sao kê và không phải trả lãi nào cả. Trong trường hợp này, khách hàng đã tận dụng được tối đa 45 ngày miễn lãi.

Trường hợp cần sử dụng tiền mặt, khách hàng có thể sử dụng thẻ để rút tại các ATM/POS mang biểu tượng của tổ chức thẻ quốc tế. 

Tuy nhiên, giao dịch tiền mặt có tính rủi ro cao, các ngân hàng không khuyến khích khách hàng dùng thẻ tín dụng cho nhu cầu tiền mặt nên thường áp dụng chính sách phí rút tiền khá cao. Bởi giao dịch ứng tiền mặt cũng sẽ bị tính lãi ngay kể từ thời điểm thực hiện giao dịch.

Như vậy, đối với mỗi thẻ tín dụng được phát hành, khách hàng sẽ được miễn lãi suất tối đa theo quy định của từng ngân hàng với điều kiện chậm nhất vào ngày thanh toán, khách hàng trả hết toàn bộ dư nợ đã chi tiêu theo thông báo sao kê. 

Ngược lại, nếu khách hàng không thanh toán đủ đồng nghĩa với việc khách hàng đã vi phạm cam kết và ngân hàng sẽ tính lãi từ thời điểm khác hàng được giải ngân và các giao dịch sau đó đều bị tính lãi.

Phí phạt chậm thanh toán thẻ tín dụng

Phí phạt chậm thanh toán thẻ tín dụng là khoản phí khách hàng sử dụng thẻ tín dụng phải trả nếu không thanh toán đủ và đúng hạn số tiền thanh toán tối thiểu.

Trên sao kê hàng tháng gửi khách hàng, ngân hàng luôn ghi rõ thông tin về số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đến hạn thanh toán. Ngày đến hạn là ngày cuối cùng khách hàng phải thanh toán cho ngân hàng ít nhất số tiền tối thiểu.

Nếu vi phạm cam kết, khách hàng phải nộp phạt một khoản tiền tương ứng bằng tỷ lệ phần trăm phạt tính trên số tiền tối thiểu chưa thanh toán đúng hạn.

Tránh bị tính lãi và phí phạt chậm thanh toán

Khi khách hàng nắm rõ đặc điểm tính lãi của thẻ tín dụng, cách thức tính lãi ngân hàng, khách hàng sẽ cân đối được thời điểm giao dịch mua bán hàng hóa với dịch vụ sát ngày sao kê của kỳ liền trước đó để tận dụng tối đa thời gian ân hạn. Đặc biệt, khách hàng không nên sử dụng thẻ tín dụng cho mục đích tiền mặt.

Cách sử dụng thẻ tín dụng khoa học sẽ giúp khách hàng kiểm soát tốt khả năng tài chính của mình, tránh rơi vào lạm chi thậm chí nợ nần.

Tin mới lên