Tài chính

Lilama dự kiến tổng doanh thu năm 2020 ở mức hơn 3.000 tỷ đồng

Lilama dự kiến tổng doanh thu năm 2020 ở mức hơn 3.000 tỷ đồng, bằng gần một nửa năm 2019.

Lilama dự kiến tổng doanh thu năm 2020 ở mức hơn 3.000 tỷ đồng

Lilama dự kiến tổng doanh thu năm 2020 ở mức hơn 3.000 tỷ đồng

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Theo đó, Ban lãnh đạo công ty dự kiến tổng doanh thu năm 2020 ở mức 3.054,5 tỷ đồng, giảm 45% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế dự kiến chưa bằng một nửa năm ngoái, khoảng 30 tỷ đồng, cổ tức ở mức 2%.

Năm 2019, Lilama đã thực hiện thoái vốn nhiều công ty con theo chủ trương tái cấu trúc của Bộ Xây dựng. Theo đó đến hết quý I/2020, Tổng công ty còn 5 công ty con và 11 công ty liên kết.

Tổng công ty cho biết, hiện đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần. Trong năm nay, Tổng công ty sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan để giải quyết những vướng mắc, tồn tại, sớm hoàn thành công tác quyết toán vốn nhà nước bàn giao sang công ty cổ phần.

Xem thêm: Chỉ thoái được 65,99% vốn tại Công ty cổ phần Lilama 69-1 và Lilama 18

Tin mới lên