Tài chính

Long Hậu (LHG) nói gì về việc cổ phiếu vào diện kiểm soát từ ngày 6/10?

(VNF) - Công ty Cổ phần Long Hậu (HoSE: LHG) vừa gửi văn bản giải trình đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nguyên nhân chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 và lộ trình khắc phục.

Long Hậu (LHG) nói gì về việc cổ phiếu vào diện kiểm soát từ ngày 6/10?

Long Hậu (LHG) nói gì về việc cổ phiếu vào diện kiểm soát từ ngày 6/10?

Cụ thể, ngày 29/9, HoSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu LHG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 6/10 do chậm nộp báo cáo bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Long Hậu cho biết do công ty có kế hoạch thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 nên không kịp phát hành báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 theo đúng thời gian quy định.

Về lộ trình khắc phục, công ty sẽ thực hiện các thủ tục trình phê duyệt thay đổi đơn vị kiểm toán theo quy định và công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 vào tháng 12/2022.

Trước đó, ngày 28/9, Long Hậu đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 16/11/2022.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo chưa soát xét trong quý II/2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 233,36 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 40,85 tỷ đồng, giảm 81,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,1% về chỉ còn 24,8%.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 347,7 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,52 tỷ đồng, giảm 64,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Long Hậu đặt kế hoạch tổng doanh thu 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 80,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Từ năm 2022, Long Hậu cho biết sẽ tập trung toàn lực để đẩy mạnh hoạt động đầu tư, thủ tục pháp lý của các dự án để sớm triển khai xây dựng, bổ sung quỹ đất kinh doanh cho các năm tới.

Theo kế hoạch trọng tâm của Long Hậu, đối với đất khu công nghiệp, sẽ khai thác một khu công nghiệp mới từ năm 2024, tìm kiếm quỹ đất bổ sung vào diện tích 500ha; đối với đất dân cư – tái định cư, sẽ khai thác từ năm 2024. Trong đó, có một số dự án, sản phẩm mới như khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 với diện tích 90ha; khu công nghiệp An Định – Vĩnh Long với diện tích 200ha; khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3 với diện tích 19ha…

Tin mới lên