M&A

Long Hậu: Thành viên HĐQT thoái xong hơn 7% vốn, ước thu 190 tỷ đồng

(VNF) - Ông Võ Tấn Thịnh, Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Long Hậu (HoSE: LHG), đã bán xong hơn 3,7 triệu cổ phiếu LHG, tương đương 7,5% vốn trong thời gian từ ngày 12/11 đến ngày 9/12.

Long Hậu: Thành viên HĐQT thoái xong hơn 7% vốn, ước thu 190 tỷ đồng

Long Hậu: Thành viên HĐQT thoái xong hơn 7% vốn, ước thu khoảng 190 tỷ đồng

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, với mục đích “lấy tiền đầu tư đất”.

Ông Võ Tấn Thịnh đã giảm số lượng cổ phiếu LHG nắm giữ từ hơn 7,5 triệu đơn vị xuống còn hơn 3,7 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm từ 15% xuống còn 7,5%.

Trong thời gian ông Thịnh thực hiện giao dịch (từ ngày 12/11 đến ngày 9/12), cổ phiếu LHG giao dịch ở quanh khoảng giá từ 47.500 – 54.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá trung bình, có thể Thành viên HĐQT Long Hậu đã thu về khoảng 190 tỷ đồng từ giao dịch này.

Trước đó, ông Võ Tấn Thịnh cũng đã bán ra hơn 2,5 triệu cổ phiếu LHG với mục đích tương tự, giảm tỷ lệ sở hữu từ 20% về 15%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, doanh thu của Long Hậu giảm 28% so với cùng kỳ, đạt 52 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm ở mức tương đương, đạt 25,7 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 37% lên mức gần 14 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí của Long Hậu đều ghi nhận giảm. Cụ thể, chi phí tài chính giảm 6%, chi phí bán hàng giảm 83%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11%.

Chốt quý III, Long Hậu báo lãi sau thuế giảm 15% so với quý III/2020, đạt gần 20 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh trong quý III của Long Hậu có phần sụt giảm so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng công ty này vẫn ghi nhận những con số tích cực.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lũy kế của Long Hậu lần lượt đạt 717,8 tỷ đồng và 271,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 56% và tăng 102% so với 9 tháng năm 2020. Trong đó, lợi nhuận ghi nhận vượt hơn 68% kế hoạch cả năm.

Cổ phiếu LHG đóng cửa phiên 9/12 ở mức giá 49.450 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 2.400 tỷ đồng.

Tin mới lên