Ngân hàng

MB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 21.600 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 3994/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

MB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 21.600 tỷ đồng

MB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 21.600 tỷ đồng.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ từ hơn 18.155 tỷ đồng lên hơn 21.600 tỷ đồng. Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của MB thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2018 và Hội đồng quản trị của MB thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-MB-HĐQT ngày 19/4/2018.

MB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, MB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN.

Văn bản này này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này sẽ hết hiệu lực pháp lý.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý I/2018 được MB công bố mới đây, lợi nhuận trước thuế quý I/2018 của Ngân hàng đạt 1.746 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2017.

Mức tăng lợi nhuận ấn tượng trên xuất phát từ tất cả các mảng kinh doanh. Mảng kinh doanh cốt lõi tín dụng – đầu tư đem về cho MB 3.010 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong quý I/2018, tăng gần 30% so với cùng kỳ 2017. Mảng dịch vụ đem về 177 tỷ đồng lãi thuần, tăng 69%. Mảng ngoại hối đem về 75,6 tỷ đồng lãi thuần, gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, mảng chứng khoán và góp vốn, đầu tư đem về 230 tỷ đồng lãi thuần cho MB quý I/2018, gấp tới 4,4 lần con số quý I/2017. Các hoạt động kinh doanh còn lại đem về 184 tỷ đồng lãi thuần, tăng 36%.

Kết thúc quý I/2018, MB ghi nhận 2.409 tỷ đồng lợi nhuận thuần, tăng 49% so với cùng kỳ 2017.

Tính đến hết ngày 31/3/2017, tổng tài sản của MB đạt mức 308.032 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% so với hồi đầu năm; trong đó, dư nợ tín dụng đạt mức 189.144 tỷ đồng, tăng 4,9%. Tỷ lệ nợ xấu của MB hiện giữ ở mức 1,4%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của MB tính đến hết ngày 31/3/2017 đạt mức 18.983 tỷ đồng, tương đương hồi đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt mức 227.151 tỷ đồng, tăng 3,1%; trong đó, tiền gửi không kỳ hạn chiếm 32%.

Tin mới lên