Ngân hàng

MB muốn bán vốn cho Viettel, dự kiến lợi nhuận tăng 20% và cổ tức 10-15% trong năm 2021

(VNF) - MB trình cổ đông loạt kế hoạch tăng vốn bao gồm: chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35% cho năm 2020, phát hành riêng lẻ tối đa 70 triệu cổ phiếu cho Viettel và phát hành 19,24 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP).

MB muốn bán vốn cho Viettel, dự kiến lợi nhuận tăng 20% và cổ tức 10-15% trong năm 2021

MB muốn bán vốn cho Viettel, dự kiến lợi nhuận tăng 20% và cổ tức 10-15% trong năm 2021

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban lãnh đạo MB cho hay với việc dịch bệnh được kiểm soát, ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ có sự phục hồi khả quan vào năm 2021 với mức tăng trưởng tín dụng dự báo 12%. Trong bối cảnh lãi suất cho vay và huy động tiếp tục giảm, dự báo trong năm 2021, doanh thu toàn ngành tăng trưởng khoảng 15-20% tùy theo từng kịch bản.

Nguồn doanh thu sẽ đến từ tăng trưởng tự nhờ tăng trưởng tín dụng cùng các nỗ lực cải thiện năng suất, tối ưu chi phí, gia tăng nguồn thu phí của ngân hàng.

Năm 2021, MB đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 11%. Dư nợ tín dụng tăng khoảng 10-11%. Tỷ lệ nợ xấu tối đa 1,5%.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến tăng 20% lên khoảng 13.200 tỷ đồng.

Cổ tức năm 2021 dự kiến 10-15%.

Phía MB cho biết năm 2021, MB sẽ tổng kết việc thực hiện chiến lược giai đoạn 2017 - 2021 và xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn Tài chính - ngân hàng MB giai đoạn mới 2022 - 2026.

Các mục tiêu chiến lược phát triển ngân hàng này dựa trên 3 trụ cột (Ngân hàng cộng đồng, Ngân hàng chuyên nghiệp theo ngành, Ngân hàng số), 2 nền tảng (quản trị rủi ro vượt trội, năng lực thực thi nhanh); 4 chuyển dịch chiến lược (xây dựng ngân hàng số; củng cố quan hệ khách hàng; nâng cao năng lực quản trị rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động các công ty thành viên).

Ban lãnh đạo MB cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh của tập đoàn MB, gồm MB, các Công ty thành viên của MB tại Việt Nam và nước ngoài (trên cơ sở chuyển đổi mô hình Chi nhánh tại Campuchia thành Ngân hàng 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Campuchia, nghiên cứu các mô hình đầu tư/hợp tác kinh doanh tại các nước khác) và các công ty có mối quan hệ liên kết.

MB cũng tiếp tục tìm kiếm các phương án đầu tư vốn mang lại hiệu quả cao thông qua mua bán/sáp nhập, góp vốn/chuyển nhượng các khoản đầu tư phù hợp, thúc đẩy tăng trưởng của MBGroup tại các khu vực (thông qua phát triển tiềm năng tại Khu vực miền Nam và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid - 19, thiên tai, duy trì sự tăng trưởng ổn định đối với Khu vực miền Bắc...).

Đáng chú ý, MB sẽ triển khai đầu tư trụ sở MB tại TP. HCM.

MB dự kiến triển khai tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021 - 2023 thông qua: phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức hàng năm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ dự kiến 10-15%/năm; phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ 1-2%/vốn điều lệ MB/năm (tổng 3 năm tối đa không quá 4% vốn điều lệ MB tại thời điểm 31/12/2023) cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tài chính/tài chính - công nghệ (fintech)/kinh doanh nền tảng viễn thông/kinh doanh chuỗi có khả năng và sẵn sàng hợp tác để tạo nền tảng liên kết, phát triển khách hàng, tạo hệ sinh thái số nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho MB (bao gồm một hoặc một số cổ đông lớn hiện hữu của MB).

Tại đại hội tới, MB sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ, gồm 3 cấu phần.

Cấu phần thứ nhất, tăng vốn điều lệ thêm 9.795 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức với tỷ lệ 35% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Đây là cổ tức của năm 2020.

Thời gian chia cổ tức dự kiến tối đa là quý IV năm 2021.

Cấu phần thứ hai là tăng vốn điều lệ thêm dự kiến tối đa 700 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới dự kiến 70 triệu cổ phần phổ thông.

Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho các nhà đầu tư được lựa chọn như sau: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội (Viettel) tối đa 43 triệu cổ phần, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương Mại và xuất nhập khẩu Viettel tối đa 27 triệu cổ phần.

Trường hợp không phân phối hết cho 2 nhà đầu tư trên, cổ đông ủy quyền và giao HĐQT quyết định số lượng và lựa chọn các nhà đầu tư chuyên nghiệp cụ thể, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định.

Giá chào bán là giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất. MB trình cổ đông ủy quyền và giao HĐQT quyết định giá chào bán cho từng nhà đầu tư được chào bán cụ thể.

Thời gian chào bán tối đa trong quý IV năm 2021, sau khi thực hiện tăng vốn lần 1. 

Cấu phần thứ ba là tăng vốn điều lệ thêm dự kiến 192,4 tỷ đồng thông qua việc phát hành dự kiến 19,24 triệu cổ phần phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MB.

Giá phát hành bằng mệnh giá, tức 10.000 đồng/cổ phần, dự kiến thực hiện trong năm 2021.

Tin mới lên