Tài chính tiêu dùng

MCredit - ‘tay chơi’ mới trên thị trường tài chính tiêu dùng nắm trong tay lợi thế gì?

(VNF) – Tính bình quân, chi phí lãi của MCredit chỉ vào khoảng 5,83%, thấp hơn hẳn so với FE Credit 8,47% và HDSaison 9,10%, nhờ mối quan hệ với ngân hàng mẹ. Nhưng lợi thế này nhiều khả năng sẽ không được duy trì trong dài hạn.

MCredit - ‘tay chơi’ mới trên thị trường tài chính tiêu dùng nắm trong tay lợi thế gì?

Lợi thế lớn nhất của MCredit hiện nay so với các công ty tài chính khác nằm ở chi phí vốn nhờ mối quan hệ với ngân hàng mẹ.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa đưa ra báo cáo đánh giá về Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), trong đó tập trung đánh giá về Công ty Tài chính Ngân hàng Quân đội (MCredit) – đơn vị MB đang sở hữu 50% cổ phần.

Theo BVSC, kết thúc quý I/2018, dư nợ hợp nhất của MB tăng trưởng 5,2% so với hồi đầu năm, trong đó dư nợ ngân hàng mẹ tăng 4,9% đạt 189.144 tỷ đồng và dư nợ tại MCredit tăng 44,7% đạt 2.242 tỷ đồng.

Mặc dù tỷ trọng của MCredit còn rất nhỏ trong cơ cấu dư nợ của MB (1,16%) nhưng tỷ lệ tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) cao của MCredit đã giúp cải thiện đáng kể NIM của MB. Tỷ lệ NIM cho giai đoạn 12 tháng kết thúc 31/3/2018 của MB đạt 4,63% (so với mức 3,82% cuối quý I/2017).

“Mặc dù MB không công bố báo cáo tài chính của MCredit nhưng dựa vào báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng của MB, có thể ước tính NIM của MCredit đạt khoảng 25,08% và lợi thế lớn nhất của MCredit hiện nay so với các công ty tài chính khác nằm ở chi phí vốn nhờ mối quan hệ với ngân hàng mẹ”, BVSC đánh giá.

Tính đến hết quý I/2018, ngoài vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động của MCredit đến từ các khoản vay liên ngân hàng (1.216 tỷ đồng với lợi suất khoảng 3,95%/năm) và phát hành giấy tờ có giá (876 tỷ đồng).

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, lợi suất phát hành giấy tờ có giá vào khoảng 8,2 – 8,45%/năm. Như vậy, nếu tính bình quân, chi phí lãi của MCredit chỉ vào khoảng 5,83% (thấp hơn hẳn so với FE Credit 8,47% và HDSaison 9,10%).

“Trong giai đoạn đầu phát triển 2017-2019, điều này sẽ giúp MCredit có được mức lãi suất cho vay cạnh tranh và đảm bảo tỷ suất sinh lời hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, trong dài hạn khi quy mô danh mục cho vay ngày càng mở rộng, MCredit sẽ phải dựa vào nguồn vốn riêng của mình với chi phí vốn lớn hơn và lợi thế từ chi phí vốn thấp có thể không còn được duy trì”, BVSC cho hay.

Sự phát triển của MCredit cũng đóng góp đáng kể về doanh thu phí bảo hiểm cho MB Ageas Life. Trong năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm tử kỳ của MB Ageas Life chiếm khoảng 28% tổng doanh thu phí bảo hiểm của công ty và tương đương với 4,52% tổng dư nợ của MCredit tại thời điểm cuối năm 2017. Đây chính là sản phầm bảo hiểm cho người vay vốn được bán kèm với các sản phẩm cho vay của MCredit.

“Nếu dư nợ của MCredit đạt 5.900 tỷ đồng theo như kế hoạch vào cuối năm 2018 thì nguồn thu từ sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có thế đạt khoảng 270 tỷ (tăng 285%), giúp đa dạng hoa nguồn thu cho MB”, BVSC cho biết.

Nhận định chung về MB, BVSC dự báo tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận sau thuế của MB trong năm 2018 đạt 16.820 tỷ đồng và 5.370 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 21,3% và 53,9% so với 2017.

Tin mới lên