Tài chính

Mitraco đặt mục tiêu doanh thu 1.400 tỷ, dự chi 100 tỷ cho các dự án thuộc công ty con

(VNF) - Tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra ngày 19/8/2021, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) đã thông qua các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021. Qua đó, thống nhất đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 đạt 1.400 tỷ đồng, dự kiến chi 100 tỷ cho các dự án thuộc các công ty con.

Mitraco đặt mục tiêu doanh thu 1.400 tỷ, dự chi 100 tỷ cho các dự án thuộc công ty con

Mitraco tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Theo lãnh đạo Mitraco, năm 2020 doanh nghiệp này chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề bởi dịch Covid-19 lên tất cả 12 công ty thành viên hoạt động ở các ngành nghề kinh doanh khách sạn, thương mại, dịch vụ…

Tuy nhiên, bằng việc tiết giảm tối đa chi phí, khoán gọn các chỉ tiêu kinh tế, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các công ty con theo hướng tinh gọn nhất, Mitraco đã thu "quả ngọt" và vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, tổng doanh thu thuần đạt 1.515 tỷ đồng, đạt 124,2% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 2.151 tỷ đồng, đạt 143,4%. Lợi nhuận sau thuế của Mitraco đạt 170 tỷ đồng (cao hơn 11 lần kế hoạch đề ra), nộp ngân sách nhà nước 49,5 tỷ đồng, đạt 164,8% và đảm bảo 100% thu nhập ổn định cho người lao động.

Trong đó, Công ty Cổ phần (CP) chăn nuôi Mitraco là công ty thành viên có kết quả doanh thu dẫn đầu kế hoạch kinh doanh sau 9 tháng khi doanh thu thuần tăng 85% lên 398 tỷ đồng; lãi ròng tương ứng đạt 95,5 tỷ đồng. Kết quả này cũng vượt 56% kế hoạch doanh thu và đạt 830,6% kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020. 

Kế đến là công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, mặc dù dịch Covid-19 tác động sâu đến việc thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua Cảng Vũng Áng đến các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore bị ảnh hưởng, sản lượng sụt giảm, sự cạnh tranh của các cảng biển trong khu vực ngày càng lớn. Tuy nhiên, năm 2020 sản lượng hàng hoá thông qua cảng là 3,33 triệu tấn, đạt 98,85%; doanh thu 189 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Mitraco và các đơn vị thành viên cũng thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội.

Trong năm 2020, Mitraco Hà Tĩnh đã hỗ trợ gần 900 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn, làm nhà mái ấm công đoàn cho công nhân lao động; ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt 200 triệu đồng; ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 hơn 200 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hơn 150 triệu đồng…

Năm 2021, Mitraco đặt ra mục tiêu doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 1 triệu USD, lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, nộp ngân sách 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mitraco cũng dự kiến chi 100 tỷ đồng vào 4 dự án thuộc các công ty thành viên gồm dự án trung tâm lợn giống CLC Mitraco Kỳ Lâm; Mua sắm, đầu tư, SCL TSCĐ PVSX kinh doanh và đầu tư khác; Nâng cấp tòa nhà văn phòng TCT và điều chỉnh dự án chăn nuôi tại Cẩm Sơn - Cẩm Xuyên.

Để hiện thực hóa kế hoạch đề ra, năm 2021 Mitraco sẽ tập trung siết chặt công tác quản lý, tiết giảm tối đa chi phí, khoán gọn các chỉ tiêu kinh tế; đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các công ty con theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng suất, chất lượng, hướng tới đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Tin mới lên