Tài chính

Mộc Châu Milk lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng khiêm tốn 7%

(VNF) - Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, UPCoM: MCM) lên kế hoạch kinh doanh với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận quanh mức 7% so với mức thực hiện năm 2021.

Mộc Châu Milk lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng khiêm tốn 7%

Mộc Châu Milk lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng khiêm tốn 7%

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2022 đạt 3.122 tỷ đồng, tăng 6,7% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế mục tiêu lần lượt đạt 379,2 tỷ đồng và 343,5 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng ở mức 7,2% và 7,6%.

Công ty này dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tối thiếu 50% lợi nhuận sau thuế.

Về cổ tức năm 2021, Mộc Châu Milk đã tạm ứng 10% bằng tiền tiền mặt với số tiền đã chi là 110 tỷ đồng. Phần cổ tức còn lại sẽ được chia với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, dự kiến ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách và thời gian chi trả.

Tổng giá trị cổ tức năm 2021 của Mộc Châu Milk theo kế hoạch là 275 tỷ đồng, tương đương hơn 86% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Tại phiên họp thường niên sắp tới, Mộc Châu Milk sẽ tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập. Công ty này cho biết sẽ nhận hồ sơ đề cử ứng viên cho đến ngày 16/3/2022 tới đây.

ĐHCĐ của Mộc Châu Milk dự kiến được tổ chức vào ngày 30/3/2022 thông qua hình thức trực tuyến. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 25/2 vừa qua.

Năm 2021, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.926 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng mạnh hơn lần lượt ở mức 18,9% và 13,7%, tương đương đạt 353,8 tỷ đồng và 319,1 tỷ đồng.

Với kết quả này, Mộc Châu Milk đã hoàn thành 95% kế hoạch về doanh thu và vượt 4,8% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế.

Cổ phiếu MCM đóng cửa phiên 9/3 ở mức giá 55.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 6.100 tỷ đồng.

Tin mới lên