Ngân hàng

Năm 2018, TPBank lên kế hoạch lãi 'khủng' 2.200 tỷ, tăng 82%

(VNF) - Theo kế hoạch trình đại hội đồng cổ đông, năm 2018, TPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2.200 tỷ đồng, tăng 82,42% so với năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận ROE dự kiến cũng sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vượt 20%.

Năm 2018, TPBank lên kế hoạch lãi 'khủng' 2.200 tỷ, tăng 82%

Năm 2018, TPBank lên kế hoạch lãi 'khủng' 2.200 tỷ đồng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank, Mã CK: TPB) vừa công bố tài liệu trình các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 20/4 tới đây với kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận "khủng" 82% cùng phương án trả cổ tức ngay trong năm 2018 này.

Theo kế hoạch trình cổ đông, năm 2018, TPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2.200 tỷ đồng, tăng 82,42% so với năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận ROE dự kiến cũng sẽ vượt 20%, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động.

Cũng trong năm nay, TPBank đặt mục tiêu quy mô tổng tài sản tăng 14,4% lên 141.987 tỷ đồng; huy động từ tiền gửi khách hàng tăng 30,7%. TPBank cũng đặt kế hoạch tăng trưởng dư nợ cho vay và trái phiếu đạt 20%. Tỷ lệ nợ xấu được yêu cầu dưới mức 2%, sau khi đã ở nhóm khá thấp trong ngành (1,08%) năm 2017.

Năm 2018, TPBank lên kế hoạch lãi 'khủng' 2.200 tỷ, tăng 82%

Kế hoạch tài chính của TPBank năm 2018.

Theo báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính, TPBank cho biết trong 4 năm từ 2012-2016 của nhiệm kỳ, tổng tài sản của TPBank luôn giữ vững mức tăng trưởng gần 40%/năm, tăng gấp 7 lần, từ 15.120 tỷ đồng năm 2012 lên mức 105.782 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm 2016. 

Tổng huy động trong 5 năm tăng 49.700 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 72%, đạt mức 68.901 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2015; trong đó, huy động từ khách hàng luôn giữ vững mức tăng trưởng từ 30-45% qua các năm. Tổng dư nợ (bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp) tại thời điểm 31/12/2015 là 34.828 tỷ đồng, tăng 27.679 tỷ đồng so với năm 2011.

Năm 2017, TPBank vượt tất cả các chỉ tiêu tài chính 2017 được ĐHĐCĐ giao với lợi nhuận đạt 1.206 tỷ đồng, vượt 155% so với kế hoạch; Tổng tài sản trên 124.000 tỷ đồng, nợ xấu 1,08% và nằm trong nhóm ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất trên thị trường.

Ngày 7/12/2017, TPBank và Quỹ đầu tư PYN Fund Management đã ký kết hợp đồng mua bán cổ phần. Theo đó, PYN Elite Fund sẽ sở hữu 4,99% vốn sau phát hành của TPBank với giá trị gần 40 triệu USD. Giao dịch chuyển nhượng này đánh dấu lần đầu PYN Elite Fund đầu tư vào một ngân hàng Việt Nam. Đây cũng là khoản đầu tư mới lớn nhất mà quỹ từng thực hiện tại Việt Nam.

Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Tập đoàn DOJI và TPBank đã lựa chọn từ bỏ vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và tiếp tục ứng cử vào HĐQT của ngân hàng nhiệm kỳ này. Theo kế hoạch, ông Đỗ Minh Phú sẽ thôi làm chủ tịch DOJI sau đại hội cổ đông của TPBank diễn ra tới đây.

Về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của ngân hàng là 963,6 tỷ đồng. Theo đó, TPBank sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính, trích 33,6 tỷ đồng trả cổ tức ưu đãi IFC, chi thưởng EXCO 2016-2017 là 17 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận để lại 2017 còn hơn 768 tỷ đồng.

Ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,37%. Được biết đây là lần đầu tiên sau 7 năm ngân hàng này lên kế hoạch trả cổ tức.

Ngoài kế hoạch tăng vốn qua trả cổ tức, TPBank cũng sẽ sử dụng thặng dư vốn từ đợt phát hành 15% để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%.

Tin mới lên