Ngân hàng

Nam A Bank (NAB): Chia cổ tức tỷ lệ 29%, sẽ niêm yết trên HoSE hoặc HNX

(VNF) - Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Đại hội đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng, đồng thuận chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên đến gần 29%, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.250 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ mức hơn 10.500 tỷ đồng…

Nam A Bank (NAB): Chia cổ tức tỷ lệ 29%, sẽ niêm yết trên HoSE hoặc HNX

Nam A Bank (NAB): Chia cổ tức tỷ lệ 29%, sẽ niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc HNX.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các cổ đông Nam A Bank đã đồng thuận thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021.

Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, tăng 22,7% nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Ngân hàng dự kiến đến cuối năm 2022, tổng tài sản tăng 24% so với đầu năm, lên mức 190.000 tỷ đồng. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3%.

Theo kế hoạch, Nam A Bank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ đồng trong năm 2022 từ mức 6.564 tỷ đồng lên 10.564 tỷ đồng, thông qua việc phát hành 190 triệu cổ phần để trả cổ tức, chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán 160 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Việc tăng vốn điều lệ nhằm góp phần tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung – dài hạn, mở rộng kinh doanh và đầu tư cho chuyển đổi số.

Trong đó, với phương án chia cổ tức, ngân hàng dự kiến phát hành 190 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tổng tỷ lệ gần 29%, gồm 10,21% cổ tức năm 2020 (đã được ĐHCĐ năm 2021 thông qua) và cổ tức 2021 là 18,74%.

Ngoài ra, Nam A Bank cũng trình cổ đông phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị tối đa 100 triệu USD hoặc tối đa 2.200 tỷ đồng, phát hành một hoặc nhiều lần.

Số trái phiếu này không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm và kỳ hạn cụ thể được xác định theo từng đợt phát hành.

Lãi suất trái phiếu từng đợt phát hành xác định theo phương pháp dựng sổ và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Phương thức phát hành riêng lẻ thông qua bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2022 đến hết năm 2024.

Liên quan đến vấn đề niêm yết, hiện cổ phiếu NAB của Nam A Bank đang được giao dịch trên hệ thống UPCoM (thuộc sở sao dịch chứng khoán Hà Nội), cổ đông cũng thông qua phương án niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tại sàn HoSE hoặc HNX.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Nam A Bank tiếp tục đặt trọng tâm kinh doanh phát triển bền vững, ổn định, chú trọng chiến lược công nghệ hướng song song với xanh hóa tài chính nhằm nâng tầm mô hình tài chính toàn diện và tăng cường trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ chú trọng củng cố hoạt động, tạo những bước tiến trong chuyển đổi số với mục tiêu quản trị, điều hành trên nền tảng số, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt.

Tin mới lên