Tài chính

Nam Long thoát lỗ trong 6 tháng đầu năm 2021 nhờ đâu?

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu đạt 401 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ.

Nam Long thoát lỗ trong 6 tháng đầu năm 2021 nhờ đâu?

Một dự án của Nam Long

Tính chung nửa đầu năm 2021, Nam Long thu về 637 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ cung cấp dịch vụ là 250 tỷ đồng, từ xây dựng là 227 tỷ và từ bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự là 69 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế quý II của doanh nghiệp đạt 48 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 80 tỷ hồi quý II/2020.

Việc giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm từ 138 tỷ đồng xuống 116 tỷ, tương đương mức giảm 16%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Nam Long giảm mạnh, trong khi chi phí hoạt động tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng. Bù lại, công ty ghi nhận lãi đột biến từ công ty liên doanh và liên kết.

Đáng chú ý, các khoản chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp gia tăng mạnh khiến Nam Long lỗ thuần 32 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giai đoạn này doanh nghiệp phát sinh khoản thu nhập khác 430 tỷ, chủ yếu nhờ sự đóng góp từ việc mua Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.

Chính khoản thu nhập khác này đã giúp doanh nghiệp thoát lỗ, thậm chí, Nam Long báo lãi ròng 414 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 30% kế hoạch năm.

Việc nắm quyền kiểm soát, hợp nhất vào báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai cũng khiến tổng giá trị hàng tồn kho của Nam Long tăng đáng kể.

Cụ thể, giá trị hàng tồn kho tại thời điểm 30/6 là 14.009 tỷ đồng, tăng 7.940 tỷ so với đầu kỳ. Trong bất động sản dở dang, bên cạnh dự án Đồng Nai Waterfront (7.196 tỷ đồng), còn có dự án Hoàng Nam (2.775 tỷ), dự án Paragon Đại Phước (1.709 tỷ), dự án Vàm Cỏ Đông (1.174 tỷ).

Tổng tài sản của Nam Long tính đến hết quý II/2021 là 20.123 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.925 tỷ đồng, chiếm 9,5%; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.850 tỷ, chiếm 9,2%.

Tin mới lên