Ngân hàng

Ngân hàng tư nhân có trái phiếu đặc biệt sẽ không được phép chia cổ tức bằng tiền mặt?

(VNF) - Các ngân hàng tư nhân bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt sẽ không được phép chia cổ tức bằng tiền mặt, nếu dự thảo mới của Ngân hàng Nhà nước được thông qua. Quy định này là nhằm "nâng cao năng lực tài chính và tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt được thanh toán".

Ngân hàng tư nhân có trái phiếu đặc biệt sẽ không được phép chia cổ tức bằng tiền mặt?

Ngân hàng tư nhân có trái phiếu đặc biệt sẽ không được phép chia cổ tức bằng tiền mặt?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 6 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo sửa đổi lần này là việc NHNN dự kiến bổ sung thêm quy định: "Các tổ chức tín dụng bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt không chia cổ tức bằng tiền mặt để nâng cao năng lực tài chính và tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt được thanh toán".

Như vậy, chiếu theo quy định trên, tất cả các ngân hàng nói riêng và tổ chức tín dụng nói chung nếu sở hữu trái phiếu đặc biệt thì đều không được phép chia cổ tức bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, theo khoản 5 Điều 23 Nghị định 93/2017/NĐ-CP, việc chia cổ tức của các ngân hàng thương mại Nhà nước (Nhà nước sở hữu từ 51% trở lên) vẫn phải được NHNN lấy ý kiến thống nhất với Bộ Tài chính.

Do đó, quy định mới của dự thảo thông tư trên sẽ không thể áp dụng đối với việc chia cổ tức của ngân hàng thương mại Nhà nước, do thông tư phải tuân thủ Nghị định.

Điều này đồng nghĩa, chỉ các ngân hàng tư nhân bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt không được phép chia cổ tức bằng tiền mặt.

Trước đó, trong các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-NHNN, đã có 2 quy định về việc chia cổ tức đối với các TCTD bán nợ và nhận trái phiếu đặc biệt.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt có thời hạn trên 5 năm không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt có thời hạn trên 5 năm được thanh toán.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán.

Như trên, 2 quy định này cũng không thể áp dụng với các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Tin mới lên