Tài chính

Ngành thuế sẽ tiến hành thanh tra 7.227 doanh nghiệp trong năm 2018

(VNF) - Năm 2018, 63 cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ tiến hành thanh tra 7.227 doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 81.914 cuộc.

Ngành thuế sẽ tiến hành thanh tra 7.227 doanh nghiệp trong năm 2018

Cục Thuế Hà Nội sẽ thực hiện thanh tra 1.226 doanh nghiệp và 17.324 cuộc kiểm tra.

Tổng cục Thuế vừa giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế năm 2018 cho 63 cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cụ thể, Cục Thuế Hà Nội sẽ thực hiện thanh tra 1.226 doanh nghiệp và 17.324 cuộc kiểm tra, Cục Thuế TP. HCM sẽ thực hiện thanh tra 1.556 doanh nghiệp và 22.433 cuộc kiểm tra.

Bên cạnh đó, một số tỉnh có điều tiết về ngân sách trung ương được giao nhiệm vụ kiểm tra trung bình từ 1.122 cuộc đến trên 2.546 cuộc, đơn cử như: Cục Thuế Quảng Ninh là 1.167 cuộc; Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu là 1.383 cuộc Cục Thuế Hải Phòng là 2.087 cuộc; Cục thuế Bình Dương là 2.467 cuộc; Cục Thuế Đà Nẵng là 2.493; Cục thuế Đồng Nai là 2.546 cuộc...

Căn cứ chỉ tiêu, Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế giao chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra cụ thể đối với từng phòng thanh tra, kiểm tra thuế và phê duyệt kế hoạch kiểm tra thuế năm 2018 tới từng chi cục thuế.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 7/12/2017, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 90.021 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 99,12% kế hoạch năm 2017.

Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 16.925,98 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.523,14 tỷ đồng; giảm lỗ là 32.092,16 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.493,28 tỷ đồng, đạt 73,81% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong đó về thanh tra, số doanh nghiệp được thanh tra là 6.638 doanh nghiệp, đạt 92,21% kế hoạch năm 2017. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 10.017,87 tỷ đồng; giảm khấu trừ 535,37 tỷ đồng; giảm lỗ là 17.342,21 tỷ đồng; qua thanh tra trước hoàn thuế giảm số chi hoàn thuế từ ngân sách Nhà nước số tiền là 400 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 8.055,58 tỷ đồng.

Về kiểm tra, số doanh nghiệp được kiểm tra là 83.383 doanh nghiệp, đạt 99,72% kế hoạch năm 2017. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 6.450,04 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 884,27 tỷ đồng; giảm lỗ 14.497,83 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 3.979,62 tỷ đồng.

Tin mới lên