Tiêu điểm

Ngành viễn thông đạt tổng doanh thu hơn 352 ngàn tỷ đồng trong năm 2017

(VNF) - Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (22/12), doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, ước tăng 9,34% so với năm 2016 và cao hơn so với mức tăng tng GDP cả nước năm 2016 là 6,75.

Ngành viễn thông đạt tổng doanh thu hơn 352 ngàn tỷ đồng trong năm 2017

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông sáng 22/12/2017.

Trong đó, tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực báo chí ước đạt 13.912 tỷ đồng; tổng doanh thu lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 18.933 tỷ đồng; tổng doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền ước đạt 7.500 tỷ đồng.

Tiếp theo, tổng doanh thu lĩnh vực bưu chính ước đạt 20.148 tỷ đồng; tổng doanh thu lĩnh vực viễn thông ước đạt 352.198 tỷ đồng; tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt 1.723.500 tỷ đồng.

Năm 2017, toàn ngành Thông tin và Truyền thông nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 94.994 tỷ đồng, đạt 104,3% so với kế hoạch năm. Riêng đối với lĩnh vực báo chí nộp ngân sách nhà nước ước đạt 973 tỷ đồng; lĩnh vực xuất bản nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.852 tỷ đồng; lĩnh vực bưu chính nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.801 tỷ đồng.

Còn lại, đối với lĩnh vực viễn thông nộp ngân sách nhà nước ước đạt 53.368 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin nộp ngân sách nhà nước ước đạt 37.000 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017 đạt nhiều khởi sắc một phần do các doanh nghiệp viễn thông như: VNPT, VTC, VNPost, MobiFone có kết quả sản xuất kinh doanh khởi sắc.

Cụ thể, doanh thu của Tập đoàn VNPT năm 2017 ước đạt 144.747 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch năm, tăng 7% so với thực hiện năm 2016; tổng lợi nhuận ước đạt 5.010 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch tăng 21% so với thực hiện năm 2016; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 4.116 tỷ đồng, đạt 105,4% kế hoạch, tăng 9,3% so với thực hiện.

Doanh thu Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) năm 2017 đạt 5.009 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế của VTC năm 2017 đạt 182 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của VTC đạt 14%, tăng 3% so với năm 2016; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 619 tỷ đồng, tăng 117% so với kế hoạch năm 2017.

Doanh thu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) năm 2017 ước đạt 16.006 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm, tăng 30,2% so với thực hiện năm 2016. Tổng lợi nhuận trước thuế của VNPost năm 2017 ước đạt 235 tỷ đồng, bằng 111,9% kế hoạch năm, tăng 73,3% so với thực hiện năm 2016; VNPost nộp ngân sách nhà nước ước đạt 510 tỷ đồng, tăng 161,39% so với kế hoạch năm, tăng 128,46% so với năm 2016.

Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, ngành Thông tin và Truyền thông cũng đã đạt được một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bao gồm: tỷ lệ thuê bao di động đạt 116 thuê bao/100 dân, Internet băng rộng cố định đạt 11,9 thuê bao/100 dân, thuê bao di động băng rộng đạt 52,8 thuê bao/100 dân, tỷ lệ đường dây thuê bao cố định đạt 5 thuê bao/100 dân.

Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định đạt 9,3%, tỷ lệ hộ gia đình có truy cập Internet đạt 28,35%, tỷ lệ người sử dụng Internet là 54,19% dân số. Tỷ lệ phủ sóng di động đạt 95% diện tích cả nước, số xã có máy điện thoại đạt 100%, tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính đạt 100%. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh duy trì ở mức 98% diện tích cả nước và 99,5% trong dân cư. Tỷ lệ phủ sóng truyền hình mặt đất đạt 90% diện tích cả nước.

Tin mới lên