Học thuật

Ngoại ứng trong tiêu dùng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Ngoại ứng trong tiêu dùng (externality in consumption) là gì?

Ngoại ứng trong tiêu dùng là gì?

Ngoại ứng trong tiêu dùng (externality in consumption) là những ảnh hưởng nảy sinh từ quá trình tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ

Ngoại ứng trong tiêu dùng hay ảnh hưởng ngoại hiện trong tiêu dùng (externality in consumption) là những ảnh hưởng nảy sinh từ quá trình tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Đó có thể là những ảnh hưởng tích cực như giáo dục, hoặc tiêu cực như hút thuốc, uống rượu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

>>> Xem thêm: Ngoại ứng là gì? Ví dụ thực tế về Ngoại ứng

                      Ngoại ứng trong sản xuất là gì? Ví dụ về ngoại ứng tiêu cực và tích cực trong sản xuất

Tin mới lên