M&A

Nguyễn Kim lại chào mua công khai hơn 2,1 triệu cổ phiếu LDP

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim - Nguyễn Kim Holdings vừa gửi giấy chào mua công khai 2.125.358 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Dược Lâm Đồng (Ladophar, HNX: LDP).

Nguyễn Kim lại chào mua công khai hơn 2,1 triệu cổ phiếu LDP

Nguyễn Kim lại chào mua công khai hơn 2,1 triệu cổ phiếu LDP

Số lượng cổ phiếu LDP mà Nguyễn Kim dự kiến chào mua tương đương 27,14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Dược Lâm Đồng. Giá chào mua được xác định là 23.500 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá thị trường của cổ phiếu LDP đang ở mức 18.200 đồng/cổ phiếu.

Giá chào mua công khai hiện cao hơn 29% so với giá đang giao dịch của cổ phiếu LDP. Nguyên nhân là Nguyễn Kim lấy mốc thời gian từ 8/8 đến 31/10/2018 để xác định giá mục tiêu. Tuy nhiên, giá chào mua có thể thay đổi theo quyết định của công ty tại thời điểm Nguyễn Kim chính thức đăng ký chào mua công khai.

Với mức giá chào mua 23.500 đồng/cổ phiếu, Nguyễn Kim sẽ chi khoảng 50 tỷ đồng cho thương vụ này. Kinh phí từ nguồn vốn tự có và các nguồn hợp pháp khác của công ty. Thời gian giao dịch từ 30/11 đến 30/12/2018.

Nguyễn Kim đang là công ty liên kết của LDP, nắm giữ 1.879.390 cổ phiếu LDP tương ứng 24% vốn điều lệ công ty. Nếu chào mua thành công, Nguyễn Kim sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại LDP lên 51,14%.

Dự kiến sau khi hoàn tất chào mua, Nguyễn Kim sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực kinh doanh của LDP là sản xuất đông dược, mua bán thuốc, dược liệu, thiết bị y tế và xuất nhập khẩu thuốc, dược liệu.

Trước đó, từ năm 2017 Nguyễn Kim đã nhiều lần đăng ký chào mua công khai số cổ phần LDP. Đối tượng bán ra mà Nguyễn Kim nhắm tới là Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC. Giá chào mua có lúc đã lên đến 32.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên các lần chào mua trước đó đều bất thành.

Tin mới lên