Tài chính

Nhiệt điện Phả Lại lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2020, vượt kế hoạch đề ra

(VNF) - Dù lợi nhuận của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) sụt giảm 20% so với năm 2019 nhưng lại vượt xa kế hoạch của ban lãnh đạo đề ra.

Nhiệt điện Phả Lại lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2020, vượt kế hoạch đề ra

Nhiệt điện Phả Lại lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2020

Doanh thu của Nhiệt điện Phả Lại năm 2020 giảm 3% so với năm 2019, đạt 7.929 tỷ đồng. Song do giá vốn hàng bán nhích nhẹ lên 6.924 tỷ đồng nên lãi gộp giảm sâu hơn 20% so với năm trước, đạt 1.005 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 287 tỷ đồng, giảm khoảng 7%, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Nhiệt điện Phả Lại đã giải quyết xong nợ vay từ quý I/2020 nên chi phí lãi vay cả năm 2020 chỉ còn 2,8 tỷ đồng, thấp hơn 77% so với con số hơn 12 tỷ đồng trong năm 2019.

Kết thúc năm 2020, dù lợi nhuận sụt giảm ở mức 20% so với năm ngoái nhưng Nhiệt điện Phả Lại vẫn duy trì được lãi sau thuế trên 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, kết quả thu được năm 2020 của Nhiệt điện Phả Lại dù kém sắc so với năm 2019 nhưng lại vượt qua kỳ vọng của ban lãnh đạo khi hoàn thành 99% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch về lợi nhuận.  

So với thời điểm đầu năm, tổng tài sản của công ty này tăng thêm gần 190 tỷ đồng, lên hơn 7.444 tỷ đồng tại ngày 31/12/2020, chủ yếu tăng ở khoản mục tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và tài sản dở dang dài hạn.

Sạch vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cùng với việc giảm bớt các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác, tổng nợ phải trả của Nhiệt điện Phả Lại giảm hơn 320 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đạt giá trị hơn 963 tỷ đồng tại ngày kết thúc quý IV/2020.

Nhìn chung trong vòng 3 năm trở lại đây (từ năm 2018), Nhiệt điện Phả Lại đều duy trì được mức doanh thu trên 6.000 tỷ đồng và lãi sau thuế trên 1.000 tỷ đồng.

Được biết, công ty mẹ của Nhiệt điện Phả Lại là Tổng công ty Phát điện 2 (Genco2) sắp tới sẽ tiến hành đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Nhiệt điện Phả Lại cùng 5 đơn vị khác là Nhiệt điện Hải Phòng, Thủy điện Thác Mơ, Thủy điện Sông Ba Hạ, Thủy điện A Vương và Thủy điện Trung Sơn đều là các công ty con của Genco2.

Trong đó, người anh em Nhiệt điện Hải Phòng cũng vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020. Nếu trong năm 2019, Nhiệt điện Phả Lại vượt mặt Nhiệt điện Hải Phòng về lợi nhuận thì đến năm 2020, Nhiệt điện Hải Phòng đã bật tăng và vượt trội cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, lần lượt đạt 10.865 tỷ đồng và 1.452 tỷ đồng.

Tin mới lên