Thị trường

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thắng kiện vợ trong vụ tranh chấp tại cà phê Trung Nguyên

(VNF) – Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. HCM đã chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (TNH), tuyên buộc bà Lê Hoàng Diệp Thảo trả lại con dấu đã chiếm giữ trái phép cũng như giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp của TNH.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thắng kiện vợ trong vụ tranh chấp tại cà phê Trung Nguyên

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thắng kiện trọng trong vụ tranh chấp tại cà phê Trung Nguyên

Ngày 21/3, Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân TP. HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là TNH, do ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị và bị đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ cũ ông Vũ).

Theo đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đứng đơn khởi kiện yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép các con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH cùng các công ty con thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

Ngoài ra, TNH yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của TNH, đồng thời chấm dứt hành vi nhân danh TNH để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.

Đáng chú ý, ông Vũ còn yêu cầu bà Thảo trả ngay cho TNH con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà bà Thảo đã chiếm đoạt vào ngày 16/10/2015.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị buộc trả lại con dấu đã chiếm giữ trái phép cũng như giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp của TNH.

Hội đồng xét xử nhận định căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (ngày 12/12/2009) và giấy thay đổi lần 3 ngày 12/4/2016 thì TNH có người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, việc quản lý sử dụng con dấu phải thực hiện theo điều lệ công ty.

Theo Hội đồng xét xử, điều lệ công ty quy định con dấu phải được lưu giữ tại công ty, thuộc người có thẩm quyền đảm bảo việc giữ con dấu theo quy định của pháp luật. Chính vì bà Thảo không phải người dại diện theo pháp luật nên không có quyền chiếm giữ con dấu.

Xem thêm: Đặng Lê Nguyên Vũ: Từ 'đỉnh cao khởi nghiệp' đến 'chén đắng cuộc đời'

Hội đồng xét xử cho rằng việc bà Thảo chiếm giữ con dấu và giấy chứng nhận đăng ký là trái quy định của pháp luật nên yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở chấp nhận.

Về yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên các chữ ký của người không có thẩm quyền của công ty, Hội đồng xét xử nhận định bà Thảo không được phép làm chuyện này. Do thời hạn ủy quyền cho bà Thảo được sử dụng con dấu chỉ có hiệu lực đến ngày 31/12/2014. Từ ngày 1/1/2015, bà Thảo sử dụng con dấu để đóng lên các văn bản là trái luật.

Hội đồng xét xử cũng cho rằng bà Thảo không phải người có thẩm quyền của TNH, mà chỉ là thành viên của HĐQT và cổ đông góp vốn nên phải tuân thủ quy định của điều lệ doanh nghiệp và cổ đông công ty, chỉ thực hiện các công việc theo thẩm quyền của cổ đông góp vốn.

Do đó, yêu cầu của công ty buộc bà Thảo dừng các công việc của người không có thẩm quyền là chính đáng.

Từ những nhận định này, Tòa án nhân dân TP. HCM đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của TNH do ông Đặng Lê Nguyên Vũ đứng đơn khởi kiện.

Vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ lên tiếng vụ tranh chấp, ly hôn đình đám 

Ngày 16/10/2015, bà Thảo đã dẫn theo một số người đến trụ sở của TNH khống chế bà Lê Thị Bích Hạnh (thư ký Ban Tổng giám đốc) để cưỡng đoạt bất hợp pháp hàng loạt con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH, các công ty con và chi nhánh của các công ty trong hệ thống Tập đoàn Trung Nguyên.

Ngày 23/10/2015, bà Thảo đã gửi đến toàn bộ nhân viên và quản lý cấp cao của Tập đoàn Trung Nguyên Quyết định số 23.10/QĐBN-HĐQT tự mạo danh HĐQT để tự bổ nhiệm chính mình giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (TNG), sử dụng con dấu TNG mà bà chiếm đoạt để đóng lên quyết định này.

Ngày 30/5/2017, bà Thảo tự ý nhân danh TNH phát hành các văn bản có đóng dấu của TNH đến các nhà phân phối của Tập đoàn Trung Nguyên để yêu cầu đối tác "dừng việc phân phối hay bán sản phẩm Trung Nguyên, G7 tại thị trường Mỹ".

TNH khẳng định kể từ ngày 31/12/2014, bà Thảo không còn được ủy quyền để thực hiện bất kỳ công việc liên quan đến hoạt động của TNH. Việc bà Thảo sử dụng con dấu của TNH phát hành đến nhà phân phối là hành vi mạo danh, gây mất hình ảnh và uy tín của Trung Nguyên đối với đối tác.


Tin mới lên