Tiêu điểm

Ông Trần Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Trung ương

(VNF) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ông Trần Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Trung ương

Ông Trần Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Trung ương

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII diễn ra hôm nay (9/5), Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường bàn về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Tại phiên làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thay cho ông Trần Quốc Vượng.

Ban Chấp hành Trung ương cũng bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng sinh ngày 5/2/1953, quê quán xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trước tháng 11/2006, ông Trần Quốc Vượng giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 11/2006, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và được Ban Bí thư chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Từ năm 2007 – 2011 ông giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Từ tháng 7/2011, ông Vượng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đến tháng 5/2013, ông Trần Quốc Vượng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Trần Quốc Vượng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

>>> Xem thêm: Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khai trừ ông Đinh La Thăng ra khỏi Đảng

Tin mới lên