Tiêu điểm

Ông Trần Cẩm Tú và ông Trần Thanh Mẫn được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

(VNF) - Ông Trần Cẩm Tú - Phó chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ông Trần Cẩm Tú và ông Trần Thanh Mẫn được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (9/5) do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành đã bầu bổ sung 2 nhân sự vào Ban Bí thư.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư khoá XII gồm: ông Trần Thanh Mẫn (Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và ông Trần Cẩm Tú (Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Ông Trần Cẩm Tú được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ông Trần Cẩm Tú (sinh ngày 25/8/1961), quê xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 8/2011, khi đang là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tháng 1/2015, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bầu bổ sung ông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII (tháng 1/2016), ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Thanh Mẫn (sinh ngày 12/8/1962), quê xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông Mẫn là tiến sĩ kinh tế, có bằng cử nhân chính trị. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X; XI; XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Trần Thanh Mẫn từng đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND, rồi Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ. Tháng 9/2015, ông Mẫn được Bộ Chính trị giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 4/2016, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5, hiệp thương cử ông làm Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Tiếp đó, tháng 6/2017, Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiệp thương ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nhân được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TP. HCM.

Tin mới lên