Tài chính

PAN lên kế hoạch lợi nhuận tăng 48%, không chia cổ tức để dồn lực M&A

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (HoSE: PAN) dự kiến trình cổ đông không chi trả cổ tức năm 2022 để dành nguồn lực cho các kế hoạch M&A và kế hoạch tăng trưởng.

PAN lên kế hoạch lợi nhuận tăng 48%, không chia cổ tức để dồn lực M&A

PAN lên kế hoạch lợi nhuận tăng 48%, không chia cổ tức để dồn lực M&A

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên vừa được công bố, Pan lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 755 tỷ đồng, lần lượt tăng 54,6% và tăng 48% so với mức thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) mục tiêu đạt 355 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng ở mức 20%.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuân, Pan dự kiến trình cổ đông về việc không chi trả cổ tức năm 2022 để dành nguồn lực cho các kế hoạch M&A và kế hoạch tăng trưởng.

Trong năm 2021, Pan cho biết tập đoàn không phát sinh hoạt động M&A lớn, một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Phần lớn các khoản đầu tư mới trong năm của Pan là đầu tư mua để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC), góp vốn vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An. 

Pan cho biết, trong năm 2022, các mảng kinh doanh của tập đoàn đều có kế hoạch tăng trưởng tốt về cả doanh thu và lợi nhuận.

Mảng giống cây trồng, lương thực (Vinaseed) và thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng sẽ hưởng lợi từ việc điều kiện thực hiện sản xuất kinh doanh bán hàng không còn bị cản trở do dịch bệnh, dãn cách năm 2022. Nhu cầu lương thực thiết yếu tăng cao cũng thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh Giống và sản phẩm bảo vệ thực vật.

Mảng thực phẩm bánh kẹo (BBC) dự kiến có sự phục hồi tốt cùng với sự tăng lên của sức cầu nội địa sau dịch, kỳ vọng doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng về mức trước dịch. Trong khi đó mảng hạt xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng cao từ năm 2021, sẽ thực hiện việc tăng quy mô sản xuất trong năm 2022 để đáp ứng nhu cầu rất cao hiện tại với các sản phẩm của tập đoàn này.

Về xuất khẩu thủy sản (FMC, ABT), Pan cho biết mảng này sẽ hưởng lợi từ nhu cầu lớn từ các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật,… khi các nước này đã mở cửa trước Việt Nam và đang trong giai đoạn phục hồi mạnh của nền kinh tế.

Năm 2021, Pan ghi nhận doanh thu 9.972 tỷ đồng (tăng 19,7% so với năm 2020); lợi nhuận sau thuế 510 tỷ đồng (tăng 53,2% cùng kỳ).

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Pan đạt 15.024 tỷ đồng, tăng 3.688 tỷ đồng tương đương 132% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả đạt giá trị 7.444 tỷ đồng, tương đương 49% tổng tài sản, trong đó nợ ngắn hạn là 5.993 tỷ đồng, nợ dài hạn là 1.451 tỷ

đồng; vốn chủ sở hữu đạt 7.580 tỷ đồng, tương đương 50% tổng tài sản.

Tin mới lên