Tài chính

‘Phản pháo’ KTNN, Sabeco nói ‘đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành’

(VNF) – Đối với những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước (KTNN) nêu ý kiến, Sabeco khẳng định rằng đơn vị này "đã tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, các qui định pháp luật hiện hành và xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện".

‘Phản pháo’ KTNN, Sabeco nói ‘đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành’

Sabeco khẳng định đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành

Ngày 8/2/2018, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã ban hành Báo cáo Kiểm toán năm 2016 tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), theo đó KTNN có kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phân chia lợi nhuận để lại đến 31/12/2016; việc trích lập dự phòng đối với 10 khoản đầu tư ngoài ngành có giá trị 444,7 tỷ đồng (đây là những khoản đầu tư tài chính phát sinh thời kỳ công ty Nhà nước từ trước tháng 4/2008, Sabeco đã trích lập dự phòng theo quy định từ 2008 đến 2017)….

Phía Sabeco đã có phản hồi chính thức về một số nội dung kết luận của KTNN.

Cụ thể, đối với một số vấn đề còn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm, Sabeco cho biết đơn vị này đều đã công bố thông tin trước khi Bộ Công Thương bán phần vốn Nhà nước tại Sabeco, trong đó có nội dung liên quan đến khoản thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007 - 2015 đã tạm nộp mà khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền có thể gây ảnh hưởng đến số liệu tài chính của Sabeco.

"Trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông thì những nội dung mà KTNN đã nêu ý kiến, Sabeco đã tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, các qui định pháp luật hiện hành và xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện", phía Sabeco khẳng định.

"Ông lớn" ngành bia này cũng cho hay đang triển khai thực hiện Kết luận kiểm toán, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan có ý kiến với KTNN một số vấn đề mà Kết luận đã nêu, đồng thời tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn thực hiện, trong đó bao gồm việc xử lý dứt điểm vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt nộp bổ sung của giai đoạn 2007 - 2015 có thể ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận đến 31 tháng 12 năm 2016.

Ngày 18/12/2017, Bộ Công Thương đã thực hiện chuyển nhượng thành công 53,59% cổ phần của Sabeco dưới hình thức đấu giá công khai cho Công ty TNHH Vietnam Beverage – đơn vị trực thuộc Tập đoàn ThaiBev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabakdi. Sau khi chuyển nhượng, Bộ Công Thương chỉ còn chiếm giữ 36,02% cổ phần tại Sabeco.

Tin mới lên