Tiêu điểm

'Phê duyệt Quy hoạch điện VIII, dọn đường chuyển sang năng lượng xanh, sạch'

(VNF) - Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng Chính phủ Việt Nam cần phải phê duyệt Quy hoạch điện VIII, minh bạch, hữu dụng, để “dọn đường” cho việc chuyển sang năng lượng xanh, sạch.

'Phê duyệt Quy hoạch điện VIII, dọn đường chuyển sang năng lượng xanh, sạch'

Ông John Rockhold, Chủ tịch toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham).

Đây là nhận định của lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vừa tổ chức mới đây.

Theo đó, Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá cộng đồng doanh nghiệp rất lạc quan về triển vọng tiếp tục tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022. 

Theo Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ, lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu cũng vẫn còn thách thức nhất định. Tuy vậy, chính sách về đầu tư của Việt Nam đang rất cạnh tranh và có thể thu hút nguồn đầu tư rất lớn, cũng như các quy định liên quan đến đầu tư của chúng tôi và nhiều quốc gia khác.

"Chúng tôi tin tưởng rằng điều này sẽ giúp Việt Nam có một môi trường đầu tư minh bạch, có thể dự đoán được cũng như tinh giản được các thủ tục về đầu tư, không chỉ thu hút đầu tư mà tiếp tục duy trì phát triển nguồn đầu tư trong nước", đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ nói.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng cho rằng cần có một kế hoạch tổng thể liên quan đến đầu tư để để có thể đưa các nguồn đầu tư vào tất cả các lĩnh vực, trong đó có đầu tư bất động sản và nhiều lĩnh vực khác.

Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam phê duyệt Quy hoạch điện VIII, minh bạch, hữu dụng, để “dọn đường” cho việc chuyển sang năng lượng xanh, sạch.

"Chúng tôi không muốn đặt gánh nặng lên nền kinh tế của Việt Nam cũng như làm giá điện ở Việt Nam tăng cao. Chúng tôi chỉ mong rằng có một lộ trình cụ thể cho việc chuyển đổi năng lượng", Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ nhấn mạnh.

Phía Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng bày tỏ hi vọng Chính phủ có thể đưa đại diện khối tư nhân và đại diện khối ngân hàng vào tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển điện xanh và bền vững.

Đối với việc chuyển đổi số trong nền kinh tế của Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ cho rằng cần phải có một cách tiếp cận toàn diện để tạo ra một khung chính sách và quy định đảm bảo rằng tất cả người dùng Việt Nam cũng như các nhà cung cấp dịch vụ sẽ được hưởng cơ chế có lợi cho họ.

"Amcham cũng đã cung cấp một số phản hồi về một số quy định liên quan đến không gian kinh tế số. Hiện nay, những quy định đang bỏ qua hiệu quả kinh tế do các mô hình kỹ thuật số mang lại. Các doanh nghiệp đang quan ngại liệu các quy định có phù hợp với mục tiêu của Chính phủ và có lợi cho họ không", Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ nhấn mạnh.

Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng hy vọng ngành y tế và chăm sóc sức khỏe cũng có thể được cải thiện và Việt Nam sẽ chấp thuận, phê duyệt cho một số loại thuốc có thể lưu hành cũng như việc cung cấp trang thiết bị cho các bệnh viện ở Việt Nam.

"Việc sửa đổi Luật Dược cũng như các quy định rất quan trọng và sẽ làm cho Việt Nam có thể tiếp tục tiến trình hội nhập của mình", đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ nói.

Tin mới lên