Tài chính

Phú Tài báo lãi trước thuế bán niên tăng 55%, đạt gần 287 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Phú Tài (HoSE: PTB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III, trong đó mảng ô tô tiếp tục có lãi trong quý II sau khi lỗ hơn 2,5 tỷ đồng cả năm 2020.

Phú Tài báo lãi trước thuế bán niên tăng 55%, đạt gần 287 tỷ đồng

Phú Tài báo lãi trước thuế bán niên tăng 55%, đạt gần 287 tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu năm của Phú Tài đạt hơn 3.062 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngành gỗ mang về doanh thu hơn 1.817 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59% doanh thu thực hiện của Phú Tài và tăng trưởng ở mức 40%.

Ngược lại, doanh thu ngành đá và ngành ô tô lần lượt giảm ở mức 1% và 10%, tương đương đạt hơn 714 tỷ đồng và 484 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Phú Tài đạt gần 287 tỷ đồng, tăng 55% so với 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó mảng ô tô mang về hơn 8,5 tỷ đồng lãi trước thuế.

Được biết, trong năm 2020, mảng ô tô dù giúp Phú Tài đạt được mức doanh thu hơn 1.147 tỷ đồng, tuy nhiên lại lỗ trước thuế 2,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản lỗ trong 9 tháng đầu năm 2020. Như vậy, với khoản lãi hơn 8,5 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm, mảng ô tô của Phú Tài đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc so với năm 2020. 

Về kế hoạch quý III/2021, Phú Tài dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 2.123 tỷ đồng, tăng 28% so với quý III/2020, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 216 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 59%. Trong đó, công ty dự kiến bắt đầu ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ mảng bất động sản từ quý III này với giá trị lần lượt là 443 tỷ đồng và 82 tỷ đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, Phú Tài đã hoàn thành khoảng 44% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

Được biết, Phú Tài sẽ tiến hành phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện từ ngày 20/7 tới đây với tổng số lượng hơn 2,5 triệu đơn vị. Trong đó, sau khi phân bổ cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/6, số cổ phiếu lẻ và còn lại không phân phối hết là 3.572 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn của Phú Tài.

Cổ phiếu PTB đóng cửa phiên 19/7 ở mức giá 89.200 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 4.300 tỷ đồng.

Tin mới lên