Tài chính

PIS, HEM, VDL, VFS bị xử lý vi phạm về thuế

(VNF) - Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP (UPCoM: PIS), Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (UPCoM: HEM), Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL) và Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt (HNX: VFS) cùng nhận quyết định xử lý về vi phạm thuế.

PIS, HEM, VDL, VFS bị xử lý vi phạm về thuế

PIS bị truy thu số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, PIS đã nhận quyết định xử lý vi phạm về thuế hôm 29/12/2017. Theo đó, PIS bị truy thu số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu hơn 984 triệu đồng (chủ yếu là truy thu từ năm 2016). Phần thuế giá trị gia tăng phải nộp năm 2015 bị truy thu là 20 triệu đồng. Ngoài ra, PIS còn bị truy thu 15 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân.

Vì hành vi kê khai sai thuế, PIS sẽ phải chịu số tiền phạt và tiền chậm nộp là trên 301,8 triệu đồng. Tính tổng số tiền truy thu thế, tiền phạt và tiền chậm nộp, PIS sẽ phải bổ sung cho ngân sách số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng.

Tương tự, VDL và HEM cũng bị xử phạt vì hành vi vi phạm thuế, tuy nhiên tổng số tiền phải bỏ ra chỉ bằng một phần so với PIS. Trong đó, VDL bị phạt và truy thu tổng số tiền hơn 128 triệu đồng. Còn HEM, tổng số tiền phải đóng cho ngân sách là 116,758 triệu đồng. Phần lớn là do phải nộp 65,7 triệu đồng tiền phạt vì hành vi gian lập thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

VFS cũng bị xử phạt vì hành vi vi phạm thuế. Trong đó, truy thu thuế thu nhập cá nhân năm 2014 của công ty với số tiền 1,5 triệu đồng; phạt hành vi khai sau dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (mức phạt 20%) là hơn 303.000 đồng. Tổng số tiền truy thu và phạt của VFS là hơn 1,8 triệu đồng.

Tin mới lên