Tài chính

PNJ đạt 54,6% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ trong 3 tháng

(VNF) - Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố tình hình kinh doanh quý I/2022. Theo đó, trong quý này, doanh thu thuần của công ty đạt 10.143 tỷ đồng, tăng hơn 41% và lợi nhuận sau thuế đạt 721 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Sau quý đầu năm, PNJ đã đạt 39,3% mục tiêu doanh thu năm và 54,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

PNJ đạt 54,6% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ trong 3 tháng

PNJ đạt 54,6% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ trong 3 tháng.

Tính riêng trong tháng 3, doanh thu thuần của PNJ đạt 3.077 tỷ đồng, tăng 41,5% và lãi sau thuế 199 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh, doanh thu bán lẻ quý I tăng 43,2% so với cùng kỳ. Doanh thu sỉ trong kỳ tăng 12,3%. Doanh thu vàng miếng quý I tăng trưởng 61,1% so với cùng kỳ do xu hướng đầu tư trong bối cảnh lạm phát tăng nhanh và bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Biên lợi nhuận gộp trung bình tháng 3 đạt 16,6%. Trong cả quý I, biên lợi nhuận gộp của PNJ đạt 17,4% so với mức 18% cùng kỳ 2021 chủ yếu do tỷ trọng doanh thu vàng miếng tăng từ 27,8% lên 31,6%.

Tổng chi phí hoạt động trong tháng 3 tăng 24,7% so với cùng kỳ 2021. Lũy kế quý I, tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp đạt 46,5% so với mức 49,5% cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, PNJ Gold đã mở mới 2 cửa hàng và nâng cấp 3 cửa hàng. Theo đó, hệ thống PNJ hiện có 340 cửa hàng độc lập bao gồm 321 cửa hàng PNJ Gold, 10 cửa hàng PNJ Silver (+280 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+9 SiS), 2 cửa hàng PNJ Style (+21 SiS) và 1 cửa hàng PNJ Watch (+89 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

Năm 2022, doanh thu thuần mục tiêu của PNJ là 25.834 tỷ đồng, tăng 32% so với mức thực hiện năm 2021. Khấu trừ chi phí giá vốn, doanh nghiệp dự tính lợi nhuận gộp năm 2022 cũng tăng 29% lên 4.623 tỷ đồng.

Cùng đó, lợi nhuận sau thuế mục tiêu năm 2022 đạt hơn 1.319 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% trong năm 2022.

PNJ cho biết công ty dự kiến phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 3:1, tương đương sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Nếu thành công, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng từ 2.276 tỷ đồng lên 3.282 tỷ đồng.

Tin mới lên