Tài chính

PV Power dự kiến niêm yết trên UPCOM vào ngày 16/3

(VNF) – Theo báo cáo mới nhất của Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), PV Power sẽ IPO vào ngày 31/1/2018. Sau IPO, công ty này dự kiến niêm yết trên UPCOM vào ngày 16/3/2018.

PV Power dự kiến niêm yết trên UPCOM vào ngày 16/3

PV Power sẽ chào bán lần đầu ra công chúng 20% cổ phần, tương đương 468,37 triệu cổ phiếu theo phương thức đấu giá với giá khởi điểm là 14.400 đồng.

Theo kế hoạch, Nhà nước sẽ giảm sở hữu từ 100% xuống còn 51% sau 3 đợt bán cổ phần. Đầu tiên, PV Power sẽ chào bán lần đầu ra công chúng 20% cổ phần, tương đương 468,37 triệu cổ phiếu theo phương thức đấu giá với giá khởi điểm là 14.400 đồng. Tổng giá trị chào bán là 6,7 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 294 triệu USD, ngày đăng ký cuối cùng tham gia đấu giá là ngày 24/1/2018.

Tiếp đó, PV Power sẽ bán 28,882% cổ phần (tương đương 676,38 triệu cổ phiếu) cho nhà đầu tư chiến lược. Cuối cùng, PV Power sẽ bán 0,111% cổ phần (tương đương 2,67 triệu cổ phiếu) cho cán bộ công nhân viên. Sau IPO, PV Power dự kiến niêm yết trên UPCOM vào ngày 16/3/2018.

PV Power là doanh nghiệp phát điện độc lập lớn nhất tại Việt Nam với thị phần phát điện là 12%. Và thị trường Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với nhu cầu tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 10% trong 3 năm tới.

PV Power có thể nâng dần thị phần phát điện từ 12% hiện nay lên 15% vào cuối năm 2026. Dựa trên giả định trong mô hình của mình, công suất phát điện của PV Power sẽ tăng 160% từ 4.208 MW lên 10.958 MW, chủ yếu nhờ công ty xây dựng các nhà máy nhiệt điện chạy khí mới.

Trong giai đoạn 2000 – 2014, tiêu thụ điện trên đầu người của Việt Nam tăng với tốc độ gộp bình quân là 12%, mức cao thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Campuchia với mức tăng 16%.

Trong giai đoạn 2017 – 2020, theo Quy hoạch điện 7, mức tiêu thụ điện của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 10%. Cao hơn nhiều mức tăng bình quân của khu vực Đông Nam Á là 7,3%.

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán HSC, doanh thu của PV Power sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 10%, lợi nhuận là 22% trong 3 năm tới (2018 – 2020).

Tin mới lên