Thị trường

Quảng Ninh muốn xe du lịch Trung Quốc tự lái đến Hạ Long, Bộ Tài chính nói gì?

(VNF) – Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái giữa Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).

Quảng Ninh muốn xe du lịch Trung Quốc tự lái đến Hạ Long, Bộ Tài chính nói gì?

Quảng Ninh muốn xe du lịch Trung Quốc tự lái đến Hạ Long

Văn bản của Bộ Tài chính được soạn thảo nhằm phúc đáp công văn số 200/VPCP-HTQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả thí điểm hoạt động nêu trên.

Theo đó, đối với nội dung báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái giữa thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) và Trung Quốc, Bộ Tài chính cơ bản nhất trí với những đánh giá thực trạng và tổng kết về tình hình thực hiện thí điểm trong thời gian từ ngày 11/01/2016 đến hết ngày 8/11/2017.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng cần có đánh giá chi tiết về hiệu quả của thí điểm; đánh giá nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và các biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả của thí điểm nếu như được tiếp tục gia hạn.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng cho rằng nên mở rộng lựa chọn đơn vị lữ hành được giao tổ chức thí điểm để tăng nguồn cung cấp dịch vụ lữ hành phục vụ du khách Trung Quốc sang du lịch Việt Nam.

Về kiến nghị tiếp tục thực hiện thí điểm quản lý xe du lịch tự lái hoạt động qua lại giữa thành phố Móng Cái và Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ Tài chính nhất trí với đều xuất của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đối với phương án thí điểm mở rộng xe du lịch tự lái đến thành phố Hạ Long, Bộ Tài chính yêu cầu phải có đánh giá tác động của nhu cầu đi du lịch chủ yếu là đối tượng nào từ đó đưa ra đề xuất số lượng cụ thể, tần suất phù hợp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu đưa ra biện pháp giám sát, quản lý xe ô tô tự lái và khách du lịch Trung Quốc vào thành phố Hạ Long; xác định rõ phạm vi xe ô tô và khách du lịch Trung Quốc được hoạt động (phạm vi hoạt động không ảnh hưởng đến việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội).

Căn cứ kết quả các đánh giá trên, Bộ Tài chính nhận định có thể chấp nhận cho thí điểm với điều kiện phải có biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ ô tô tự lái và khách du lịch Trung Quốc vào thành phố Hạ Long và ngược lại.

Song song với đó, phải lắp đặt thiết bị định vị trên xe và do đơn vị du lịch chịu trách nhiệm giám sát quản lý đến khi rời khỏi lãnh thổ Việt Nam; xác định rõ phạm vi xe ô tô và khách du lịch Trung Quốc được hoạt động.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu phải có đánh giá tác động của nhu cầu đi du lịch chủ yếu là đối tượng nào từ đó đưa ra đề xuất số lượng cụ thể, tần suất phù hợp.

Đối với nội dung Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án thí điểm xây dựng phương án hoạt động của xe du lịch tự lái Trung Quốc vào thành phố Hạ Long, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung một số nội dung.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung vào Dự thảo nội dung đối với xe du lịch tự lái Trung Quốc vào Quảng Ninh phải lắp đặt thiết bị định vị trên xe và do đơn vị du lịch chịu trách nhiệm giám sát, quản lý đến khi rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

"Quy định cụ thể phạm vi hoạt động tại Việt Nam do nội dung tại điểm a Mục 1 chưa rõ ràng; trên cơ sở đánh giá tác động của nhu cầu đi du lịch để quy định quy mô, nguyên tắc cấp phép xe tự lái xuất (nhập) cảnh du lịch cho phù hợp (quy định tại điểm c Mục 4).

"Trên cơ sở xác định phạm vi hoạt động tại Việt Nam để sửa đổi các nội dung quy định tại điểm a Mục 2; điểm a Mục 8; điểm f Mục 8 cho phù hợp", Bộ Tài chính nêu rõ.

Tại Mục c Điểm 5.2 Dự thảo phương án, Bộ Tài chính cũng đề nghị bỏ cụm từ "trên cơ sở vận dụng" và sửa lại ngày ban hành của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP là 21/01/2015.

Hiện nay, Nghị định 08/2015/NĐ-CP đang được Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP, dự kiến ban hành trong quý I/2018.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị khi triển khai thực hiện phương án thí điểm này, UBND tỉnh Quảng Ninh cập nhật thêm văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm ban hành.

Tin mới lên