Tài chính

Quý III, Novaland báo lãi sau thuế tăng 7 lần, đạt hơn 2.150 tỷ

(VNF) - Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va (Novaland) báo lãi sau thuế quý III tăng gấp 7 lần, đạt trên 2.150 tỷ đồng nhờ hoạt động thoái vốn khỏi các công ty con.

Quý III, Novaland báo lãi sau thuế tăng 7 lần, đạt hơn 2.150 tỷ

Quý III, Novaland lãi sau thuế hơn 2.150 tỷ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III mới công bố của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HoSE: NVL) cho thấy doanh thu thuần ba tháng gần nhất của tập đoàn đạt 2.140 tỷ đồng, tăng 42%. Chiếm phần lớn từ nguồn thu chuyển nhượng bất động sản.

Trừ đi giá vốn hàng bán tăng 36%, Novaland thu về 796 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 52% so với cùng kỳ 2019.

Hoạt động tài chính mang lại cho tập đoàn doanh thu hơn 2.391 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần so với cùng kỳ là 360 tỷ, trong đó chủ yếu là lãi từ thoái vốn công ty con. Mặc dù chi phí tài chính tăng gấp 2 lần lên 542 tỷ đồng, song các chi phí vận hành không thay đổi nhiều, bao gồm chi phí bán hàng: 68 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 264 tỷ đồng.

Chốt quý, lợi nhuận sau thuế của Novaland cao hơn 7 lần so với cùng giai đoạn, đạt trên 2.150 tỷ đồng.

Theo Novaland, kết quả này có được là nhờ lãi đánh giá lại các khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn tăng. Theo đó, ngày 18/9, Novaland đã hoàn tất chuyển nhượng 51% vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản Phú Trí với giá trị 928 tỷ đồng, lãi gần 58 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Novaland đạt hơn 3.803 tỷ đồng doanh thu và 3.344 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tuy giảm 60% về doanh thu nhưng lợi nhuận tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chủ yếu là do hoạt động thoái vốn ở công ty con đã mang về khoản lãi 2.561 tỷ đồng cho tập đoàn.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Novaland xấp xỉ 129.389 tỷ đồng, tăng 44% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn cao hơn gấp 2 lần đầu năm, ghi nhận 12.259 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản phải thu dài hạn khác của công ty cũng tăng từ 371 tỷ đồng lên hơn 13.000 tỷ. Đây là khoản tiền công ty chi hợp tác đầu tư phát triển dự án với các đối tác.

Novaland cho biết, khoản tiền này sẽ được ghi nhận lại vào cuối dự án và công ty sẽ được phân chia lợi nhuận vào cuối kỳ theo tỷ lệ thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng.

Trong cơ cấu tài sản của Novaland hiện nay, hàng tồn kho chiếm hơn 61%, tương đương 79.380 tỷ đồng và tăng 39% so với đầu năm. Trong số hàng tồn kho này chủ yếu là giá trị bất động sản đang xây dựng.

Các khoản đầu tư tại công ty liên doanh và liên kết của Novaland giảm mạnh từ 5.700 tỷ đồng về còn 1.659 tỷ, do công ty đã thoái vốn tại 4 đơn vị là Công ty Cổ phần Cảng Phú Định, Công ty Cổ phần Nova Security, Phú Trí và Công ty Cổ phần Du lịch Thanh niên Việt Nam.

Đầu tháng 8, Novaland góp gần 20 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phát do Novaland sở hữu 99,99% vốn, sau đó góp hơn 1.600 tỷ đồng để An Phát tăng vốn lên 1.633 tỷ đồng.

Cũng trong quý III vừa qua, Novaland liên tục chi hàng nghìn tỷ đồng để thành lập, góp thêm vốn và nhận chuyển nhượng vốn góp tại các doanh nghiệp như Công ty TNHH Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Huy, Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Liberty, Công ty Cổ phần Big Ben Holiday,…

Tính đến cuối kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp xấp xỉ 98.189 tỷ đồng, tăng 50% so với đầu năm. Riêng tổng dư nợ vay chiếm gần 44.400 tỷ đồng, tăng hơn 9.800 tỷ. Trong đó, vay ngân hàng 14.500 tỷ đồng, vay trái phiếu 12.940 tỷ, còn lại là vay bên thứ ba.

Tin mới lên