M&A

Quỹ Pyn Elite Fund lại tiếp tục thoái vốn tại Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII)

Quỹ đầu tư Pyn Elite Fund thông báo kết quả thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (Mã chứng khoán CII – sàn HoSE).

Quỹ Pyn Elite Fund lại tiếp tục thoái vốn tại Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII)

Cụ thể, Quỹ đầu tư Pyn Elite Fund, cổ đông lớn của CII đã bán ra 336.860 cổ phiếu CII ngày 29/5/2020, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu CII từ 8,1% về 7,96%.

Đáng chú ý, kể từ đầu năm 2020 đây không phải lần đây tiên Pyn Elite Fund thoái vốn CII, ngày 20/3/2020 quỹ bán ra 1.415.230 cổ phiếu CII, ngày 26/3/2020 quỹ bán ra 66.810 cổ phiếu CII và ngày 7/4/2020 quỹ bán ra 1.501.700 cổ phiếu CII.

Ngoài quỹ đầu tư lớn thoái vốn, gần đây Giám đốc Đầu tư Dương Quang Châu cũng đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu CII từ 19/5/2020 đến 17/6/2020. Như vậy, kể từ đầu năm tới nay, áp lực cổ đông lớn thoái vốn đang khá mạnh đối với CII.

Trước đó, trong ĐHĐCĐ năm 2020, doanh nghiệp đưa ra hai kịch bản tài chính: kịch bản thận trọng, đặt mục tiêu doanh thu 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lợi nhuận ròng 808 tỷ đồng, kịch bản khả quan thì doanh thu 6.600 tỷ đồng và lợi nhuận có thể đạt 1.608 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tiếp tục lên kế hoạch huy động vốn từ cổ đông hiện hữu, dự kiến phát hành 1,24 triệu trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 200:1, cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu được quyền mua 1 trái phiếu, tổng số tiền dự kiến huy động là 1.239,2 tỷ đồng.

Nếu phát hành cho cổ đông hiện hữu dưới 800 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ tiếp tục chào bán riêng lẻ 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn lên kế hoạch phát hành 160 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm dự phòng nguồn trả nợ.

Theo điều kiện và điều khoản của chứng quyền, mỗi trái phiếu được nhận một chứng quyền, một chứng quyền được mua 38,75 cổ phần CII với giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền theo công thức định sẵn. 

Đóng cửa phiên giao dịch 5/6/2020, cổ phiếu CII giảm 250 đồng vè mức 19.100 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên