Tài chính

Ricons: Lãi sau thuế 6 tháng đầu năm giảm gần 10%, đạt hơn 92 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020, trong đó ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 6,7% nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 10%, lần lượt đạt hơn 2.700 tỷ đồng và hơn 92 tỷ đồng.

Ricons: Lãi sau thuế 6 tháng đầu năm giảm gần 10%, đạt hơn 92 tỷ đồng

Trong quý II/2020, Ricons ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo báo cáo, doanh thu trong quý II/2020 của Ricons ghi nhận giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 1.653 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mà Ricons đạt được trong quý này là hơn 59 tỷ đồng, giảm 15% so với quý II/2019.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu bán vật liệu và cung cấp dịch vụ xây dựng cho Coteccons (CTD) trong quý II/2019 chiếm đến hơn 30% doanh thu thuần. Trong khi đó, nửa đầu năm 2020 là khoảng thời gian Coteccons xảy ra căng thẳng và mâu thuẫn nội bộ, làm doanh thu bán vật liệu và cung cấp dịch vụ xây dựng của Ricons cho CTD giảm đến hơn 59%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu lũy kế của Ricons ghi nhận hơn 2.700 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế lũy kế nửa đầu năm giảm gần 10%, đạt hơn 92 tỷ.

So với phương án kinh doanh được ĐHCĐ thông qua hồi đầu tháng 6 thì kết quả 6 tháng đầu năm thu về của Ricons mới chỉ đi đường hơn 1/3 quãng đường kế hoạch. Theo đó, doanh thu mục tiêu mà ban lãnh đạo Ricons đặt ra là 7.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ kỳ vọng đạt 250 tỷ đồng. 

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của Ricons tính đến 30/6/2020 giảm 7% so với đầu năm 2020, đạt hơn 5.371 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm hơn 87%, trong kỳ ghi nhận 4.685 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, báo cáo lại cho thấy các khoản tiền và tương đương tiền của Ricons tăng mạnh, cụ thể, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đã tăng gấp đôi so với đầu năm. Tương tự, Ricons ghi nhận hàng tồn kho trong kỳ tăng đến 86%, đạt 461 tỷ đồng.

Tổng nợ của Ricons trong kỳ giảm 11,5% so với đầu năm. Trong đó doanh nghiệp này không ghi nhận khoản nợ dài hạn nào trong quý II/2020.

Trước đó, ĐHCĐ Ricons đã thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu Ricons niêm yết trên sàn HoSE. Thời gian dự kiến đăng ký và niêm yết là trong năm 2020. Trong quý IV sắp tới, Ricons lên kế hoạch tiến hành chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%. 

Ở một diễn biến khác, vào đầu tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Bá Dương đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Ricons. Được biết, ông Nguyễn Bá Dương cũng là chủ tịch của Coteccons. 

Tin mới lên