Bất động sản

Sắp nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An hơn 5.700 tỷ đồng

(VNF) - Dự án Khôi phục nâng cấp Thủy lợi Bắc Nghệ An có tổng mức đầu tư hơn 5.705 tỷ đồng đồng sử dụng nguồn vốn JICA (4.390 tỷ đồng), vốn đối ứng Trung ương (500,3 tỷ đồng, vốn đối ứng tỉnh Nghệ An (371,7 tỷ đồng) vừa được Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn (NAPMU) công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn 2022 - 2023 (đợt 1).

Sắp nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An hơn 5.700 tỷ đồng

Đập Bara Đô Lương thuộc dự án khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.

Theo đó, Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn 2022 - 2023 (đợt 1) Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An với tổng mức đầu tư 5.705,5 tỷ đồng. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, quý II/2022, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu KC4 Các hạng mục sửa chữa trên kênh chính đoạn từ K0+300-K5+00 (giá gói thầu 53,85 tỷ đồng); Gói thầu KC5 Các hạng mục sửa chữa trên kênh chính đoạn từ K15+00-K56+00 (giá gói thầu 40,52 tỷ đồng); Gói thầu KN20 Các hạng mục sửa chữa trên kênh nhánh thuộc huyện Đô Lương, Yên Thành và Diễn Châu (giá gói thầu 79,64 tỷ đồng); Gói thầu KN21: Các hạng mục sửa chữa trên kênh nhánh thuộc huyện Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu (giá gói thầu 72,04 tỷ đồng).

Dự án Khôi phục nâng cấp Thủy lợi Bắc Nghệ An là dự án sử dụng nguồn vốn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) – Khoản vay số VN12-P5 tài trợ.

Dự án được chia làm 2 hợp phần. Trong đó, hợp phần 1 - Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An 1 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư. Hợp phần 2 - Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án được đầu tư nhằm góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, xóa đói, giảm nghèo đồng thời tăng cường năng lực cho đội ngũ quản lý và người hưởng lợi trong khai thác, vận hành có hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi.

Với hợp phần 1, dự án sẽ Nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An bảo đảm tưới ổn định, linh hoạt cho 27.656 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp 1,89 m3/s và cho sinh hoạt 1,59 m3/s thuộc địa bàn 4 huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu; Nạo vét các trục tiêu chính, nâng cấp mở rộng cống Diễn Thành để tiêu úng và giảm ngập cho khoảng 1.920 ha vùng trũng 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tin mới lên