Tài chính

Sợi Thế Kỷ: Kế hoạch doanh thu tăng hơn 27%, chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng 13,5 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 19,08%.

Sợi Thế Kỷ: Kế hoạch doanh thu tăng hơn 27%, chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu

Sợi Thế Kỷ: Kế hoạch doanh thu tăng hơn 27%, chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu

Theo tài liệu ĐHCĐ, Sợi Thế Kỷ lên kế hoạch tổng doanh thu mục tiêu đạt hơn 2.605 tỷ đồng, tăng 27,6% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 7,9%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Sợi Thế Kỷ đề xuất mức cổ tức 15% bằng tiền mặt. Việc chi trả cổ tức sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả không vượt quá 102 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sợi Thế Kỷ cũng trình ĐHCĐ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng 13,5 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 19,08%. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT xác định tại thời điểm thực hiện.

Được biết, Sợi Thế Kỷ đang niêm yết hơn 70,7 triệu cổ phiếu, tương đương mức vốn điều lệ là hơn 707 tỷ đồng. Nếu phương án chào bán riêng lẻ được thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên hơn 842 tỷ đồng.

Cùng với đó, Sợi Thế Kỷ cũng lên kế hoạch chào bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ hoặc thỏa thuận, khớp lệnh. Giá chào bán và đối tượng phát hành được ủy quyền cho HĐQT xác định và lựa chọn.

Sợi Thế Kỷ cho biết số tiền thu được từ cả 2 phương án chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư vào công ty con và/hoặc bổ sung vào nguồn vốn lưu động của công ty.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu thuần cả năm tăng 16% so với cùng kỳ, đạt hơn 2.042 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn ở mức 10%, giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 14% lên 18%.

Trừ đi các loại chi phí, công ty báo lãi sau thuế hơn 278 tỷ đồng, cao gần gấp 2 lần mức thực hiện năm 2020. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của Sợi Thế Kỷ kể từ khi thành lập.

So với kế hoạch đã đề ra, Sợi Thế Kỷ mới chỉ hoàn thành 87% mục tiêu về doanh thu tuy nhiên đã vượt 12% mục tiêu về lợi nhuận.

Cổ phiếu STK đóng cửa phiên 10/3 ở mức giá 56.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 3.800 tỷ đồng.

Tin mới lên