Tài chính

SSI chốt quyền trả gần 993 tỷ đồng cổ tức và chào bán hơn 497 triệu cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và chào bán cổ phiếu vào ngày 23/6 tới đây.

SSI chốt quyền trả gần 993 tỷ đồng cổ tức và chào bán hơn 497 triệu cổ phiếu

SSI chốt quyền trả gần 993 tỷ đồng cổ tức và chào bán hơn 497 triệu cổ phiếu

SSI dự kiến thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%. Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Với gần 993 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty chứng khoán này dự kiến chi gần 993 tỷ đồng trong đợt phân phối lợi nhuận này.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 23/6, SSI sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 20/7 sau đó.

Cùng với đó, công ty cũng thông qua lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng là 23/6, thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 1/7 đến ngày 18/7, thời gian đăng ký mua và nộp tiền là từ ngày 1/7 đến ngày 25/7.

SSI mời đây đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bàn cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, công ty được phép chào bán hơn 497 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 4.973 tỷ đồng. Thời gian phân phối là trong 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ đạt 14.920 tỷ đồng.

Giá chào bán được công bố trước đó là 15.000 đồng/cổ phiều, tương đương số tiền có thể thu về là gần 7.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hợp nhất quý I của SSI đạt 2.068 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021. Trong các mảng kinh doanh, dịch vụ chứng khoán, kinh doanh nguồn vốn và hoạt động đầu tư tiếp tục là các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

Cụ thể, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 599,5 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, tăng trưởng 37% so với quý I/2021. Doanh thu từ dịch vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán ghi nhận 566,4 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần.

Hoạt động đầu tư ghi nhận doanh thu 633,2 tỷ đồng, đóng góp 30,6% tổng doanh thu hợp nhất của SSI và tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty chứng khoán này cho biết đã tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh nguồn với đối tác là các tổ chức tín dụng uy tín, ghi nhận doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 187,5 tỷ đồng, đóng góp 9,1% tổng doanh thu.

Chốt quý I, SSI báo lãi trước thuế 883 tỷ đồng, tăng trưởng gần 67% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Tin mới lên