Tài chính

SSI: Lãi trước thuế quý I đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng gần 67%

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý I, trong đó dịch vụ chứng khoán, kinh doanh nguồn vốn và hoạt động đầu tư là các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

SSI: Lãi trước thuế quý I đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng gần 67%

SSI: Lãi trước thuế quý I đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng gần 67%.

Theo đó, doanh thu hợp nhất quý I của SSI đạt 2.068 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021. Trong các mảng kinh doanh, dịch vụ chứng khoán, kinh doanh nguồn vốn và hoạt động đầu tư tiếp tục là các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

Cụ thể, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 599,5 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, tăng trưởng 37% so với quý I/2021. Doanh thu từ dịch vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán ghi nhận 566,4 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần.

Hoạt động đầu tư ghi nhận doanh thu 633,2 tỷ đồng, đóng góp 30,6% tổng doanh thu hợp nhất của SSI và tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty chứng khoán này cho biết đã tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh nguồn với đối tác là các tổ chức tín dụng uy tín, ghi nhận doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 187,5 tỷ đồng, đóng góp 9,1% tổng doanh thu.

Chốt quý I, SSI báo lãi trước thuế 883 tỷ đồng, tăng trưởng gần 67% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Tính tới ngày 31/3/2021, tổng tài sản của SSI đạt 50.081 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với thời điểm đầu năm. Dư nợ ký quỹ dù vẫn đạt ở mức cao, 20.619 tỷ đồng, nhưng lại ghi nhận sụt giảm 9%.  

Theo kế hoạch kinh doanh công bố trước đó, doanh thu hợp nhất mục tiêu của SSI đạt 10.330 tỷ đồng, tăng 31% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 4.370 tỷ đồng, tăng 30%.

Như vậy sau 3 tháng đầu năm, công ty chứng khoán này đều đã hoàn thành 20% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận mà ban lãnh đạo đề ra.

Trong ĐHCĐ sắp tới đây, SSI dự kiến trình kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông với tổng số lượng dự kiến là hơn 104 triệu cổ phiếu. Giá chào bán sẽ không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Các cổ phiếu trong đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Kế hoạch chào bán này sẽ được thực hiện sau khi SSI hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 15.000 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, SSI dự kiến chào bán xấp xỉ 497,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa đạt xấp xỉ 4.974 tỷ đồng. 

Đợt chào bán này hiện vẫn chưa được tiến hành. Sau khi hoàn tất cả 2 đợt, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên mức hơn 15.961 tỷ đồng.

Cổ phiếu SSI đóng cửa phiên 20/4 ở mức giá 35.200 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 34.900 tỷ đồng.

Tin mới lên