Tiêu điểm

Sửa Luật Kiểm toán Nhà nước: Đơn vị bị kiểm toán có thể khởi kiện ra tòa?

(VNF) – Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu để cụ thể thêm về quyền khiếu nại và bổ sung vào Luật Kiểm toán Nhà nước để xử lý trường hợp đơn vị được kiểm toán, cá nhân, tổ chức có liên quan không đồng ý với kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước có quyền khởi kiện ra tòa.

Sửa Luật Kiểm toán Nhà nước: Đơn vị bị kiểm toán có thể khởi kiện ra tòa?

Ảnh minh họa

Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội vừa có báo cáo về nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý của báo cáo là Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho biết có ý kiến đề nghị quyền khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với báo cáo kiểm toán phải được quy định như quyền khiếu nại đối với các lĩnh vực khác.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp không đồng ý với kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đề nghị quy định theo hướng khởi kiện ra tòa và quy định rõ cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý; quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại.

Có ý kiến khác đề nghị bổ sung điều, khoản cụ thể vào dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước để sửa đổi các điều, khoản liên quan của Luật Khiếu nại, Luật Tố tụng hành chính đặc biệt là đảm bảo quyền khiếu kiện ra tòa vì báo cáo kiểm toán không phải là quyết định hành chính.

Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách và Kiểm toán Nhà nước cho rằng Luật Kiểm toán Nhà nước cũng đã có những quy định về giải quyết khiếu nại đối với báo cáo kiểm toán.

Tuy nhiên theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán có giá trị bắt buộc thực hiện nên để bảo đảm công bằng, khách quan, cần nghiên cứu để cụ thể thêm về quyền khiếu nại và bổ sung vào Luật để xử lý trường hợp đơn vị được kiểm toán, cá nhân, tổ chức có liên quan không đồng ý với kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước có quyền khởi kiện ra tòa.

“Vì vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục nghiên cứu, bổ sung điều, khoản cụ thể vào Luật Kiểm toán Nhà nước để sửa đổi các điều, khoản liên quan của Luật Khiếu nại, Luật Tố tụng hành chính quy định rõ căn cứ, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, khởi kiện”, báo cáo của Ủy ban Tài chính – Ngân sách viết.

Cũng tại báo cáo này, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã ghi nhận các ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Các ý kiến đáng chú ý có thể kể đến như: Cần sửa đổi Điều 7 theo hướng bỏ quy định “báo cáo kiểm toán có giá trị pháp lý bắt buộc phải thực hiện” để tránh xung đột pháp luật; đề nghị thiết kế riêng một chương “tố tụng trong hoạt động kiểm toán” để xử lý khiếu nại, khởi kiện trong hoạt động kiểm toán.

Hay như một số ý kiến chỉ ra hiện nay chưa có cơ quan nào kiểm toán cơ quan Kiểm toán Nhà nước vì vậy đề nghị quy định giao cho một cơ quan của Quốc hội hoặc sử dụng một cơ quan kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động và kiểm soát đánh giá chất lượng các báo cáo, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Song song với đó là bổ sung quy định về việc phối hợp giữa Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước để tổ chức các phiên giải trình về báo cáo của các cuộc kiểm toán lớn, quan trọng.

Một số ý kiến khác lại cho rằng quy định về thực hiện kết luận kiểm toán chưa chặt chẽ, đề nghị đẩy mạnh công tác công khai báo cáo kiểm toán, quy định cụ thể hơn về phạm vi, nội dung, thời hạn công khai, chế tài xử phạt…

Tin mới lên