Đô thị

Tạm dừng lập mới, điều chỉnh quy hoạch dự án tại Khu kinh tế Vân Đồn

(VNF) - Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị UBND huyện Vân Đồn, các nhà đầu tư trên địa bàn huyện Vân Đồn tạm dừng việc triển khai công tác lập mới, điều chỉnh quy hoạch dự án, xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tạm dừng lập mới, điều chỉnh quy hoạch dự án tại Khu kinh tế Vân Đồn

Tạm dừng lập mới, điều chỉnh quy hoạch dự án tại Khu kinh tế Vân Đồn

Cụ thể, ngoài các dự án mới liên quan đến an sinh xã hội của huyện Vân Đồn và một số dự án (Con đường di sản, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Dragon Bay, Khu vực đảo Ngọc Vừng, các dự án của Tập đoàn Sun Group) thì các dự án khác chỉ được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép triển khai các bước tiếp theo cho đến khi Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng của Vân Đồn theo hướng là Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được phê duyệt.

Còn đối với tiến độ dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế sẽ báo cáo UBND tỉnh cho phép giãn tiến độ cụ thể đối với từng dự án (nếu có), làm cơ sở để tiếp tục triển khai sau khi Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng của Vân Đồn theo hướng là Đơn vị hành - kinh tế đặc biệt được phê duyệt.

Quảng Ninh là một trong ba tỉnh (cùng với tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang) được Trung ương cho phép nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (theo Thông báo kết luận số 21-TB/TW của Bộ Chính trị ngày 22/3/2017).

Đề án Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn xác định các ngành nghề trọng tâm theo các lĩnh vực (du lịch- dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp) và được phân lớp theo từng giai đoạn phát triển.

Giai đoạn 1 (2018-2022) tập trung vào các lĩnh vực: du lịch giải trí có casino, dịch vụ cảng biển, hàng không; thương mại, trung tâm mua sắm quốc tế; công nghệ sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp.

Giai đoạn 2 (2023- 2026) bao gồm: công viên chuyên đề; ngư nghiệp, chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần; giáo dục và đào tạo; dịch vụ tài chính; y tế, chăm sóc sức khoẻ....

Giai đoạn 3 (2027- 2030) sẽ hướng tới lĩnh vực: công nghệ sinh học, công nghệ xanh, nông nghiệp công nghệ cao.

Được biết, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được 36.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng cho Vân Đồn trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý cho đặc khu này, trong đó có nhiều dự án có tổng mức đầu tư từ 5.000 đến 7.000 tỷ đồng.

Tin mới lên