Tài chính

Tập đoàn Everland: Lãi quý IV tăng gấp 3, dòng tiền kinh doanh cả năm âm 646 tỷ

(VNF) – Tập đoàn Everland (HoSE: EVG) có quý IV/2021 kinh doanh khá thành công khi doanh thu thuần tăng gấp đôi, lãi trước thuế tăng gấp ba, đưa tổng lãi trước thuế cả năm tăng 25% so với năm trước.

Tập đoàn Everland: Lãi quý IV tăng gấp 3, dòng tiền kinh doanh cả năm âm 646 tỷ

Tập đoàn Everland: Lãi quý IV tăng gấp 3, dòng tiền kinh doanh cả năm âm 646 tỷ

Quý IV/2021, doanh thu thuần hợp nhất của EVG đạt 278 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 16 tỷ đồng, tăng 45%. Trong quý, công ty có 632 triệu đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, 125 triệu đồng doanh thu tài chính, đồng thời tiết giảm được 76% chi phí bán hàng (chỉ còn 327 triệu đồng), tiết giảm 73% chi phí quản lý (chỉ còn 1 tỷ đồng).

Kết quả, EVG có lãi trước thuế quý IV/2021 đạt 15 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 12 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của EVG đạt 968 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 35 tỷ đồng, giảm 16%. Điểm nhấn của năm là doanh thu tài chính tăng gấp 70 lần, đạt 4,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 73%, còn 2,1 tỷ đồng.

Kết năm, EVG báo lãi trước thuế 30 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước; lãi sau thuế đạt 24 tỷ đồng, tăng 26%.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của EVG là 2.208 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với năm trước. Đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn tăng 2,8 lần, lên 1.095 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 15% lên 366 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị các khoản phải thu chiếm 66% tổng tài sản.

Hàng tồn kho cũng “nhích” 4% lên 214 tỷ đồng, chủ yếu là tồn kho hàng hóa (204 tỷ đồng). Ngoài ra công ty có 30 tỷ đồng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2021 là 464 tỷ đồng, tăng 62% so với đầu năm. Điểm nhấn nổi bật là EVG không có nợ vay dài hạn và nợ vay ngắn hạn chỉ 2 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu lớn, đạt 1.563 tỷ đồng, tăng gấp đôi đầu năm, EVG có tự tin về năng lực tài chính và có dư địa lớn về vay mượn trong tương lai.

Điểm trừ của EVG trong năm 2021 là dòng tiền kinh doanh âm 646 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái dương 53 tỷ đồng), do tăng các khoản phải thu (882 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (31 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư cũng âm 509 tỷ đồng do tăng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (573 tỷ đồng). Tuy nhiên năm 2021, do có nguồn tiền lớn từ thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu, nên EVG khá dồi dào về tiền. Lưu chuyển tiền thuần cả năm dương giúp tiền và tương đương tiền tăng 2,8 lần so với đầu năm, đạt 68 tỷ đồng.

Tin mới lên