Tài chính

TCH chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3%, Chủ tịch Đỗ Hữu Hạ nhận về hơn 78 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) vừa thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

TCH chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3%, Chủ tịch Đỗ Hữu Hạ nhận về hơn 78 tỷ đồng

Tài chính Hoàng Huy chốt quyền trả cổ tức bằng tiền hơn 200 tỷ đồng

Theo đó, Tài chính Hoàng Huy dự kiến trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 3%, cổ đông tại ngày chốt danh sách sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 300 đồng. Công ty này đang lưu hành hơn 668 triệu cổ phiếu, tương đương số tiền dự chi trong đợt phân phối lợi nhuận này là hơn 200 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 25/7/2022, ngày thanh toán là 22/8 sau đó.

Tính đến ngày 31/3/2022, cổ đông lớn duy nhất của Tài chính Hoàng Huy là ông Đỗ Hữu Hạ, chủ tịch HĐQT công ty với tỷ lệ sở hữu 39,23% sẽ nhận về 78,6 tỷ đồng cổ tức. Vợ của ông là bà Nguyễn Thị Hà nắm giữ cổ phần Tài chính Hoàng Huy với tỷ lệ 4,89% sẽ nhận về 9,8 tỷ đồng.

Nhìn lại kết quả đạt được trong niên độ 2020-2021, Tài chính Hoàng Huy ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.756 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 816 tỷ đồng, lần lượt giảm 37,7% và giảm 36% so với mức thực hiện năm 2020.

So với kế hoạch cả niên độ, công ty mới chỉ hoàn thành gần 69% chỉ tiêu doanh thu và 63,5% chỉ tiêu về lợi nhuận.

ĐHCĐ của Tài chính Hoàng Huy tổ chức mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 9% so với mức thực hiện niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 900 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 48%.

Mới đây, Tài chính Hoàng Huy đã thông qua nghị quyết vay tối đa Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc số tiền 300 tỷ đồng với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 6,5%/năm, có thể trả nợ trước hạn, các bên có thể gia hạn thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng.

Tài chính Hoàng Huy cho biết, khoản vay trên sẽ dùng để nộp tiền sử dụng đất cho dự án của doanh nghiệp. Quá trình giải ngân cho vay có thể chia thành nhiều đợt, dự kiến trong tháng 6 và tháng 7/2022.

HĐQT cũng thông qua chủ trương nhận bảo lãnh thanh toán của Công ty Nhà Đại Lộc trong giao dịch tín dụng với ngân hàng thương mại, giá trị tối đa là 700 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc là công ty con của Tài chính Hoàng Huy, được thành lập tháng 1/2021 với vốn sáng lập 20 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp đã tăng vốn lên 1.820 tỷ đồng, trong đó TCH sở hữu 99,99% cổ phần.

Tài chính Hoàng Huy từng có kế hoạch chuyển nhượng nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce (tòa H1) cho Công ty Nhà Đại Lộc. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm tài chính 2021 của doanh nghiệp (tương ứng đến ngày 31/3/2022). Theo kế hoạch, Tập đoàn Bất động sản CRV cũng sẽ triển khai một phần hoặc toàn bộ dự án Hoang Huy Commerce nói trên trong giai đoạn 2021-2023.

Tin mới lên