M&A

TCH chuyển nhượng công ty con với giá hơn 1.270 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV.

TCH chuyển nhượng công ty con với giá hơn 1.270 tỷ đồng

TCH chuyển nhượng công ty con với giá hơn 1.270 tỷ đồng

Theo đó, TCH đã thông qua chủ trương chuyển nhượng hơn 106 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng cho Tập đoàn Bất động sản CRV.

Sau khi hoàn tất, TCH sẽ không nắm giữ trực tiếp cổ phần tại Xây dựng Đại Thịnh Vượng. Được biết, cả 2 đơn vị trong giao dịch chuyển nhượng này đều là công ty con của TCH. Trong đó, tính đến ngày 30/9/2021, tỷ lệ sở hữu của TCH tại Xây dựng Đại Thịnh Vượng là 99,99%, tại CRV tỷ lệ lợi ích của TCH là 60,33%, tỷ lệ quyền biểu quyết là 81,67%.

Giá chuyển nhượng được phía TCH công bố là hơn 1.270 tỷ đồng. Thời gian hoàn tất thủ tục dự kiến trước ngày 31/12/2021.

Theo báo cáo thường niên của TCH, tính tới ngày 30/3/2021, vốn điều lệ của Xây dựng Đại Thịnh Vượng là 310 tỷ đồng, trong đó vốn góp của TCH là 309,9 tỷ đồng.

Phía TCH cho biết mục đích của giao dịch chuyển nhượng này là để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành.

TCH có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho công ty còn là CRV để tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.

Trong một diễn biến khác, thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông của TCH đã thông qua một số nội dung bao gồm việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, TCH dự kiến phát hành hơn 49 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền là 25:2, cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 25 quyền được nhận 2 cổ phần mới.

Số lượng cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng. Vốn điều lệ của TCH dự kiến tăng từ 6.187 tỷ đồng lên mức 6.682 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính, TCH ghi nhận doanh thu thuần đạt 769 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 280 tỷ đồng, lần lượt giảm 75% và 58% so với cùng giai đoạn năm trước.

Theo TCH, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm là do các dự án bất động sản của doanh nghiệp chưa tới giai đoạn tập trung bàn giao. Trong thời gian tới, TCH cho biết các dự án lớn sẽ được bàn giao và qua đó thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Tin mới lên