Tài chính

Thanh tra Bộ Tài chính kỷ luật 7 người trong nửa đầu năm nay

6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính đã xử lý kỷ luật 7 người, trong đó cơ quan thuế đã phát hiện, khiển trách 2 người, cảnh cáo 1 người; cơ quan hải quan kỷ luật 4 người.

Thanh tra Bộ Tài chính kỷ luật 7 người trong nửa đầu năm nay

Thanh tra Bộ Tài chính kỷ luật 7 người trong nửa đầu năm nay. (Ảnh minh hoạ)

Tại Hội nghị sơ kết Thanh tra Bộ Tài chính vừa diễn ra, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng đã quán triệt về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

“Lực lượng lãnh đạo thanh tra ngành tài chính cần tiếp tục phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất, có tâm, có tầm. Khi các đoàn đi thanh tra tại đơn vị, điều quan trọng là chúng ta hướng dẫn cho đơn vị biết cách thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, quy định của pháp luật chứ không phải chỉ tìm lỗi để gây phiền hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp”, Chánh Thanh tra Bộ này nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Trần Huy Trường - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với 660 đơn vị trong ngành tài chính.

Kết quả đã xử lý kỷ luật 7 người (trong đó cơ quan thuế đã phát hiện, khiển trách 2 người, cảnh cáo 1 người; cơ quan hải quan kỷ luật 4 người). Đồng thời tiến hành chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời để tăng cường hiệu quả công tác quản lý và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của ngành là 31 vụ, trong đó có 1 vụ việc tham nhũng tại Cục Thuế tỉnh Bình Định đã chuyển cơ quan điều tra; cơ quan hải quan có 30 trường hợp.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ đã thực hiện 25.173 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 138.364 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và điều tra chống buôn lậu bắt giữ 6.574 vụ.

Trong đó, thanh tra bộ đã chủ động triển khai 12 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đạt 30,77% so với 39 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019, tỷ lệ bằng 54,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Nội dung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành... Nội dung thanh tra, kiểm tra được lồng ghép một cách khoa học, góp phần rút ngắn được thời gian thanh tra, kiểm tra.

Qua công tác thanh tra, thanh tra bộ đã có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực.

Qua thanh tra, kiểm tra tài chính đã kiến nghị các đơn vị thực hiện rà soát, đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu,... nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Tin mới lên