Tài chính

Thép Nam Kim muốn phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, chia cổ tức 10%

(VNF) - Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông 2021, dự kiến tổ chức ngày 24/4 tại TP. HCM.

Thép Nam Kim muốn phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, chia cổ tức 10%

Thép Nam Kim muốn phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, chia cổ tức 10%

Ngoài kế hoạch kinh doanh đã được doanh nghiệp thông qua cách đây ít lâu (kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 16.000 tỷ đồng và 600 tỷ đồng trong năm 2021), tài liệu cho thấy ban lãnh đạo NKG dự kiến chia tỷ lệ cổ tức tối đa là 10%, tuy nhiên chưa rõ bằng tiền mặt hay cổ phiếu.

Năm ngoái, NKG đã tạm ứng cổ tức 3% bằng tiền mặt và dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch cổ tức 7% lợi nhuận sau thuế và chi trả bằng cổ phiếu. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có kế hoạch thưởng cổ phiếu tỷ lệ 13% từ thặng dư cổ phần.

Một nội dung đáng chú ý khác, đó là doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số cổ phiếu phát hành tối đa là 1 triệu đơn vị, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, lô cổ phiếu phát hành cho cán bộ quản lý không bị hạn chế quyền chuyển nhượng, thời gian thực hiện trong năm 2021. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP được doanh nghiệp dùng để bổ sung vốn lưu động.

Kết thúc năm 2020, NKG ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.614 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 295 tỷ đồng, mặc dù giảm nhẹ về doanh số (giảm 5%) thế nhưng khoản lãi vẫn tăng đột biến gấp 6 lần cùng kỳ.

Với kết quả này, NKG đã hoàn thành 97% mục tiêu doanh thu và vượt hơn 47% mục tiêu lợi nhuận năm

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của NKG đạt gần 7.544 tỷ đồng, giảm gần 521 tỷ đồng so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 76% so với đầu năm lên hơn 1.219 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản. Hàng tồn kho giảm 17%, còn 2.150 tỷ đồng.

Đối ứng bên nguồn vốn, nợ phải trả cũng giảm 685 tỷ đồng, xuống còn 4.362 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 58%.

Trên thị trường, kết phiên giao dịch ngày 5/4, cổ phiếu NKG tăng 150 đồng lên 23.950 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên