Tài chính

Thép Tiến Lên bị phạt và truy thu hơn 500 triệu đồng vì vi phạm thuế

(VNF) - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế đối với công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên số tiền hơn 500 triệu đồng.

Thép Tiến Lên bị phạt và truy thu hơn 500 triệu đồng vì vi phạm thuế

Thép Tiến Lên bị phạt và truy thu hơn 500 triệu đồng vì vi phạm thuế

Trong đó, phạt tiền hơn 78 triệu đồng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu năm 2019-2020 mức phạt bằng 20% số thuế thiếu đối với hành vi khai sai; phạt tiền 6,5 triệu đồng đối với hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 1052) số tiền gần 391 triệu đồng; tiền nộp chậm bằng 0,05% mỗi ngày tính thuế truy thu theo quy định với số tiền hơn 31 triệu đồng; cùng với đó là giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng số tiền hơn 139 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp thuế nêu trên được tính đến ngày 15/6/2021. Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt kể từ sau ngày 15/6/2021 đến thời điểm thực nộp số tiền truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Theo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, tổng số tiền chậm nộp, tiền phạt và truy thu của Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên là 506,8 triệu đồng.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết giao ông Nguyễn Mạnh Hà, chức vụ Chủ tịch HĐQT của công ty để chấp hành. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

“Nếu quá thời hạn nêu trên mà công ty không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo đúng quy định của pháp luật”, văn bản của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nêu.

Trong quý I/2021, Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên công bố doanh thu đạt 978,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 120,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,9% và 2.979,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,8% lên 17,7%.

Tính tới 31/3/2021, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 26,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 429,1 tỷ đồng lên 2.072,3 tỷ đồng và chiếm 56,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 128,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 326 tỷ đồng lên 579,9 tỷ đồng và chiếm 15,9% tổng tài sản.

Xem thêm: Công ty Cổ phần xây dựng số 5 bị truy thu thuế hơn 300 triệu đồng

Tin mới lên