Ngân hàng

Thống đốc Lê Minh Hưng: Dự trữ ngoại hối nhà nước khoảng 63,5 tỷ USD

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết trong 6 tháng đầu năm, thị trường ngoại tệ ổn định, Ngân hàng Nhà nước mua ròng trên 11 tỷ USD, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước lên khoảng 63,5 tỷ USD.

Thống đốc Lê Minh Hưng: Dự trữ ngoại hối nhà nước khoảng 63,5 tỷ USD

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương diễn ra ngày 2/7 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết trong 6 tháng đầu năm, thị trường ngoại tệ ổn định, Ngân hàng Nhà nước mua ròng trên 11 tỷ USD, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước lên khoảng 63,5 tỷ USD.

Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện chính sách tiền tệ khá linh hoạt để kiểm soát ổn định mặt bằng lãi suất, đặc biệt là giảm lãi suất cho vay trong lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng. Cụ thể, trong nửa đầu của năm 2018, mặt bằng lãi suất cho vay giảm khoảng 0,5% có hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng.

“Điều này cho thấy các giải pháp điều hành đồng bộ của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước đã củng cố lòng tin của người dân”, Thống đốc khẳng định.

Trong điều hành tín dụng, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết đã chỉ đạo hệ thống tín dụng tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên trong sản xuất kinh doanh. Tốc độ tăng trưởng các lĩnh vực trong nền kinh tế phù hợp với cơ cấu diễn biến tín dụng của các ngân hàng, tín dụng tăng xấp xỉ 6,9% so với năm 2017; trong đó, cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo tăng khoảng 7,7% chiếm tỷ trọng 16,3% tổng tín dụng của nền kinh tế; nông nghiệp nông thôn tăng 7,2% chiếm tỷ trọng 21%, doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trên 3% chiếm tỷ trọng gần 7,1%, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro chiếm tỷ trọng thấp như đầu tư chứng khoán giảm 9% và đầu tư kinh doanh bất động sản chỉ tăng khoảng 3,7% ….

Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh cơ cấu tín dụng chuyển biến theo hướng tích cực hỗ trợ sản xuất kinh doanh đặc biệt như xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn và công nghiệp chế biến chế tạo. Đồng thời, triển khai chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết Quốc hội, trong 6 tháng qua, hệ thống ngân hàng đã đẩy nhanh tiến trình tốc độ xử lý nợ xấu và đã có sự chuyển biến tích cực, tỷ trọng thu hồi nợ xấu diễn biến tốt hơn trước khi có Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Hệ thống ngân hàng quyết liệt xử lý các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu và đảm bảo an toàn hoạt động.

Tuy nhiên, Tư lệnh ngành ngân hàng cũng cho rằng để thực hiện tốt các giải pháp trong những tháng cuối năm có mấy vấn đề cần Thủ tướng và Chính phủ chỉ đạo. Đối với điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ có các giải pháp để chủ động để kiểm soát được tình hình.

Về điều hành tỷ giá, theo Thống đốc Ngân hàng Lê Minh Hưng, thời gian gần đây tỷ giá có diễn biến tăng. Nhưng điều này theo Thống đốc là nằm trong kế hoạch và lường trước của cơ quan chức năng trong bối cảnh Mỹ tăng lãi suất và diễn biến tăng giá của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định phía Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại tệ khi cung cầu có vấn đề nhằm kiểm soát sự ổn định của tỷ giá, tránh những tác đổng bất ổn vĩ mô. Ngân hàng Nhà nước có phương án can thiệp thị trường, đảm bảo thị trường thông suốt và đặc biệt không gây tâm lý trên thị trường. Trong điều kiện thị trường hiện nay, hoàn toàn có công cụ và phương án cần thiết để đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô.

Tin mới lên